Charles Explorer logo
🇬🇧

Literary Topography

Class at Faculty of Arts |
ABO700130

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Literární topografie, ZS 2017/2018 4. 10.

Úvodní seminář     11. 10.

Chronotop  

Bachtin, Michail M.: „Čas a chronotop v románu. (Studie z historické poetiky)“. In: Román jako dialog. Přel. D. Hodrová. Praha: Odeon, 1980. s. 364–377. 18. 10.

Interiéry: dům

Faulkner, William: „Růže pro Emílii“. In: Růže pro Emílii. Přel. Zdeněk Urbánek a Josef Schwarz. Praha: SNKLHU, 1958.

Bachelard, Gaston: „Dům. Od sklepa po půdu. Smysl chatrče.“ In: Poetika prostoru. Přel. J. Hrdlička. Praha: Malvern, 2009. s. 29–58. 25. 10.

Interiéry: pokoj

Gilman, Charlotte Perkins: „Žlutá tapeta“. In: Podivuhodné příběhy z Ameriky 19. století. Praha: Odeon, 1992.

Hodrová, Daniela. „Smysl pokoje“. In: Poetika míst. Jinočany: H&H, 1997. s. 217–238 1. 11.

Pokoj – dům – město

Hodrová, Daniela: Podobojí. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 1991. (popř. In: Trýznivé město. Praha: Hynek, 1999. )

Doplňková četba:

Lynch, Kevin: Obraz města. Přel. L. Popelová a J. Huťa, Praha: Polygon, 2004. 8. 11.

Město: flâneur

Baudelaire, Charles: Květy zla. (Konkrétní básně v konkrétních překladech – studenti dostanou PDF)

Benjamin, Walter: „O některých motivech u Baudelaira“. In: Dílo a jeho zdroj. Přel. R. Grebeníčková. Praha: Odeon, 1979. 15. 11.

Památky a monumenty

Četba úryvků a básní zaslaných studenty.

Lefebvre, Henri. Kapitola z knihy  La production de l'espace (1974), elektronicky k dispozici ve fj a v aj. 22. 11.

Krajina a příroda – (Divoký) západ

Schaefer, Jack: Jezdec z neznáma. Přel. J. Stránský. Praha: MF, 1965, 1966. Popř. přel. M. Žantovský. Praha: Albatros, 1988. popř. In: Výpravy za dobrodružstvím. Praha: KK, 2009.

Doplňková četba: Frederick Jackson Turner: Frontier Thesis. (“The Significance of the Frontier in American History”) 29. 11.

Mezi Východem a Západem, mezi městy a otevřenou krajinou

Kingstonová, Maxine Hong: vybrané povídky ze souboru Válečnice (Praha: MF, 1998; a China Men

Saíd, Edward: úryvky z Orientalismu a z knihy Culture and Imperialism 6. 12.

Prostor: mapy

Swift, Graham: Země vod. Přel. A. Jindrová-Špilarová. Praha: Dita, 1993

Turchi, Peter: Úryvky z Maps of the Imagination. The Writer as Cartographer.   13. 12.

(Sociální) prostor

Swift, Graham: Země vod.

Doplňková četba:

Williams, Raymond: úryvky z The Country and the City, popř. Keywords 20. 12.

Prostor a historie

Swift, Graham: Země vod.

Tally, Robert T. Jr.: „The Spatial Turn“. In: Spatiality. New York: Routledge, 2013. s. 11–43 3. 1.

(Ne)místa

Sebald, W. G.: Vystěhovalci. Přel. R. Charvát. Praha: Paseka, 2006.

Augé, Marc. Non-Lieux, Introduction à une anthropologie de la surmodernité. (k dispozici elektronicky v aj a fj)