Charles Explorer logo
🇬🇧

Central European Literature: Cruelty, Morbidity and Monstrosity

Class at Faculty of Arts |
ABO700135

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Středoevropská literatura: krutost, morbidita a monstrozita Smyslem semináře tentokrát není představení středoevropského literárního kánonu v co nejširší a nejreprezentativnější podobě. Proto i výběr textů je spíše heterogenní, zdánlivě nesourodý. Často se v souvislosti se středoevropským románem zdůrazňuje groteska. Odvrácenou stranou groteskního je však morbidní, monstrózní či obludné. To jsou právě ony aspekty, které nás budou zajímat. Mohou se jevit jako dílčí či periferní, a přitom mohou vypovídat o stěžejních rysech (motivem, tématech, narativních situacích) středoevropského románu. Navedou nás totiž mimo jiné k těmto problémům:

1) groteskní tělo a tělesnost: od karnevalové regenerace k modernistickému fragmentu a tělu věci

2) barokovost moderní středoevropské literatury

3) zátiší jako literární žánr

4) obrazy dětství, dětský vypravěč a hra na autenticitu

5) erotický jazyk moci

6) násilí a obrazy transgrese

7) nemoc a vyšinutí 9/10 Franz Kafka: Starost hlavy rodiny, První hoře, Venkovský lékař 16/10 Bruno Schulz: Sanatorium na věčnosti 23/10 Robert Musil: Zmatky chovance Törlesse 30/10 Agota Kristofová: Velký sešit 6/11 Szilárd Borbély: Nemajetní 13/11 Herta Müllerová: Rozhoupaný dech 20/11 Thomas Brussig: Hrdinové jako my 27/11 Witold Gombrowicz: Kosmos 4/12 Thomas Bernhard: Mýcení, Dech 11/12 Elfride Jelineková: Pianistka 18/12 Josef Winkler: Natura morta Odborná literatura: AGAMBEN, Giorgiio: Homo Sacer: Suverénní moc a holý život. OIKOYMENH, Praha

2011. ARTAUD, Antonin: Divadlo a jeho dvojenec. Herrmann a synové, Praha

1994. BATAILLE, Georges: Svrchovanost. Herrmann a synové, Praha

1994. CANGUILHEM, Georges. Poznávání života. Karolinum, Praha

2017.. VOJVODÍK, Josef, LANGEROVÁ, Marie,VTIPPNEROVÁ, Anja, HRDLIČKA, Josef: Symboly obludností. Mýty, jazyk a tabu české postavangardy

40. -

60. let. Malvern, Praha 2009 ECO, Umberto (ed.). Dějiny ošklivosti.

1. vyd. Praha: Argo,

2007. LACHMANNOVÁ, Renate. Memoria fantastika. V Praze: Hermann & synové,

2002. TODOROV, Tzvetan. Úvod do fantastické literatury.

1. české vyd. Praha: Karolinum,

2010. TRAILLOVÁ, Nancy H. Možné světy fantastiky. Vyd.

1. Praha: Academia,

2011. SUSINI-ANASTOPOULOSOVÁ, Françoise: Fragmentárne písanie. Kalligram, Bratislava 2005 FÖLDÉNYI,Lászlo F.: Melancholie. Malvern, Praha

2001.