Charles Explorer logo
🇬🇧

Analysing Classes of Czech as a Foreign Language

Class at Faculty of Arts |
ABO700137

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět se skládá ze dvou částí.

Seminární část setkání budeme věnovat problematice hospitací (náslechů) ve výuce ČJC jak z teoretického hlediska - seznámíme se s různými druhy a funkcemi hospitací, s postupem při hospitování i s kritérii pro hodnocení, tak z praktického - představíme si odlišné typy hospitačních protokolů, způsoby zpracování a zpětné vazby.

Druhá část setkání bude zaměřena na praktickou realizaci hospitací, vypracování hospitačních protokolů a jejich následné komentování. Hospitace se budou konat částečně s využitím videonahrávek vyučovacích hodin a částečně půjde o přímou účast ve výuce na střediscích ÚJOP UK.