Charles Explorer logo
🇬🇧

Franz Kafka: novellas and short stories

Class at Faculty of Arts |
ABO700141

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Podrobný interpretační seminář ke Kafkovým kratším prózám (soubor Betrachtungen, Popis jednoho zápasu, Proměna, Doupě a vybrané další texty).