Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Holocaust Prose and its Film Adaptations

Class at Faculty of Arts |
ABO700143

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Prózy s tematikou holokaustu v české literatuře a jejich filmové adaptace

Druhá světová válka a holokaust se staly tématem knih i filmů již krátce po skončení tohoto světového konfliktu. V Československu bylo zpracování tématu výrazně ovlivněno komunismem a jeho antisemitskými tendencemi. Do poloviny padesátých let byl holokaust jako ústřední motiv zatlačován do pozadí. Větší počet literárních i filmových děl s tímto tématem začal vznikat v druhé polovině padesátých let a v letech šedesátých, a to v důsledku politického uvolnění po smrti Stalina a Gottwalda.

Většina československých filmů o holokaustu z tohoto období má svoji literární předlohu. Filmové zpracování literárního pretextu dokonce často následovalo bezprostředně po vydání knihy. Adaptace literárního díla do filmové podoby přitom není pouhý přepis textu do audiovizuálního kódu. Do problematiky adaptace vstupuje nejen postava scenáristy či režiséra, zásadní je sociokulturní kontext doby, ve kterém adaptace vznikla. Filmové adaptace českých próz věnujících se holokaustu byly dobou svého vzniku významně ovlivněny.

Seminář bude probíhat jednou za dva týdny a bude se věnovat literárním dílům s tematikou holokaustu sepsaným v padesátých a šedesátých letech a zfilmovaným v šedesátých letech. Tématem každého bude jedno literární dílo a jeho filmová adaptace, jichž bude promítnuto sedm. V hodinách se zaměříme na problematiku adaptace a budeme analyzovat, k jakým posunům dochází při přenesení literárního pretextu na filmové plátno. Podmínkou k získání zápočtu je aktivní účast na seminářích (povolena jedna absence v rámci sedmi seminářů) a referát na zadané téma.

Data konání semináře a program: 1) 5. 10.: Jan Otčenášek/ Jiří Weiss: Romeo, Julie a tma 2) 19. 10.: Arnošt Lustig/ Zbyněk Brynych: Noc a naděje/ Transport z ráje 3) 2. 11.: Hana Bělohradská/ Zbyněk Brynych: Bez krásy, bez límce/ ...a pátý jezdec je Strach 4) 16. 11.: Ladislav Fuks/ Juraj Herz: Spalovač mrtvol 5) 30. 11.: Ladislav Grosman/ Ján Kadár, Elmar Klos: Obchod na korze 6) 14. 12.: Arnošt Lustig/ Antonín Moskalyk: Dita Saxová 7) 4. 1. 2018: Arnošt Lustig/ Antonín Moskalyk: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou