Charles Explorer logo
🇬🇧

Heuristics in language processing

Class at Faculty of Arts |
ABO700144

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář se nejprve bude věnovat literatuře o heuristice v lidském chování obecně a následně přejde k literatuře o využití heuristik ve zpracování jazyka. Přesná posloupnost probíraných textů bude stanovena v průběhu kurzu.

V druhé polovině semestru budou studenti pracovat na společném výzkumu, který bude navazovat na poznatky získané předchozí četbou.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se zaměří na fungování heuristik v lidském chování a především v jazykové komunikaci. Těžiště kurzu bude založeno na četbě textů vycházející z představy tzv. dostatečně dobrého zpracování.

Součástí semináře by měla být i příprava a realizace společného výzkumu, který bude navazovat na dosavadní výzkumy realizované na angličtině i na češtině.