Charles Explorer logo
🇬🇧

Waving: materiality, performativity, mediality

Class at Faculty of Arts |
ABO700146

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Motta:

"Moře a nebe nerozznatelně splývaly, jen moře bylo mírně zvrásněné, jako když se pomačká látka. Současně s tím, jak nebe začínalo bělat, se na obzoru postupně utvářela tmavá linie odděující nebe a moře a šedou látku zřasily mohutné pruhy; pruhy, jež se hýbou, jeden za druhým, pod povrchem, následují předešlé, snaží se dostihnout je, bezustání."

(Virginia Wollf, Vlny)

"Vše je vlnění – rozhlas i svělo! Lidstvo užívá denně nejvyšších technických vymožeností s naprostou samozřejmostí, aniž by se zajímalo o podstatu zařízení. Největí vynálezy jednotlivých věků vžijí se v poměrně krátké době tak, žže uživatelé jsou přesvědčeni, že důmyslné objevy samozřejmě patří k potřebám člověka. Tak je tomu s panrním strojem, elektřinou, automobilem a všemi moderními dopravními a výrobními prostředky. A stejně tak je tomu také na př. se světlem."

(Motor Revue, 1. 12. 1932)

Anotace:

Cyklus Vlnění se bude pokoušet v mottu zmiňovanou samozřejmost neustále odhalovat a tematiovat, a to nejen v každodennosti, ale i v umění a kultuře. Vlnění se stane spojnicí nejrůznější uměleckých, ale i fyzikálních, myšlenkových či přírodních chvění a rezonancí, jež svou materializací, medializací a performativitou pronikají do našeho kulturního prostoru. Abychom společně zaslechli a zahlédli vlny různých charakterů a z různých úhlů pohledu, vydáváme se na mezioborovou půdu a do svého cyklu budeme zvát nejrůznější hosty. Setkáte se zde s hudebníky, budou zde představeny experimenty s rozhlasem, budete přítomni tematizované četbě literárních "vln", budeme se společně věnovat vlně taneční, architektonické, filmové i té, kterou vnímají hluší. I formáty jendotlivých večerů se rozvlní – budete přihlížet komentované filmové projekci, rozhovorům a prezentacím umělců i přednáškám, monologům, dialogům i performancím, a to ve zcela neformálním prostoru Kampusu Hybernská.

V tuto chvíli hostování přislíbili: filosof Miroslav Petříček, hudební skladatel Martin Klusák, architekt Šimon Prokop, filosof a logik Vojtěch Kolman, malíř a konceptuální umělec Václav Krůček, filosof Josef Fulka, literární vědec a překladatel Martin Pokorný, hudební vědec a umělec Lukáš Jiřička, další jednání probíhají.