Charles Explorer logo
🇬🇧

Writing in Movies

Class at Faculty of Arts |
ABO700147

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář není „Klubem filmového diváka“, nýbrž pokusem o rozbor dvojího narativu: vyprávěného filmového příběhu a zobrazovaného psaného textu v něm. Uvedené filmy mají společné jen to, že v jejich ději někdo něco píše (a také to, že jsou relativně dostupné na internetu nebo na digitálních nosičích). Co je psáno (jaký je to text), kdo jej píše a jakou to v daném filmu hraje roli, je vlastní náplní semináře. Tesaurus filmů pro vypracovávání jednotlivých otázek (vizte Anotaci) je ovšem nekonečný a zapojení dalších snímků pro seminární úkol je možné.  

Jako v zrcadle (Såsom i en spegel, 1961, Ingmar Bergman)

Manhattan (1979, Woody Allen)

The Shining (1980, Stanley Kubrick)

The World According to Garp (1982, George Roy Hill)

Hannah and Her Sisters (1986, Woody Allen)

Misery (1990, Rob Reiner)

Basic Instinct (1992, Paul Verhoeven)

Husbands and Wives (1992, Woody Allen)

Light Sleeper (1992, Paul Schrader)

Bullets Over Broadway (1994, Woody Allen)

Total Eclipse (1995, Agnieszka Holland)

Deconstructing Harry (1997, Woody Allen)

Celebrity (1997, Woody Allen)

Wonder Boys (2000, Curtis Hanson)

Hollywood Ending (2002, Woody Allen)

Hours (2002, Stephen Daldry)

Anything Else (2003, Woody Allen)

Capote (2005, Bennett Miller)

Infamous (2006, Douglas McGrath)

Purple Violets (2007, Edward Burns)

You Will Meet a Tall Dark Stranger (2010, Woody Allen)

Irrational Man (2015, Woody Allen)  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář bude studovat různé projevy spisovatelství, jak je ukazuje filmové médium. V centru pozornosti tedy je akt psaní. Ve vybraných filmových dílech budeme sledovat otázky:

Kdo ve filmu píše a jak k nám akt psaní jako k divákům doléhá?

Za jakých okolností autor píše? Vidíme ho ve filmu při práci?

Reflektují ti, co píší, svou činnost?

Jaké literární dílo ve filmu vzniká? Zkuste rukopis nebo aspoň jeho části na základě jakýchkoli údajů ve filmu (citace z textu, hovory o něm atd.) nějak charakterizovat, nebo interpretujte nepřítomnost jakékoli jeho stopy ve filmu.

Jakou roli hraje v ději filmu vznikající rukopis?

Jakou roli v ději filmu má autor a jakou důležitost má pro něho psaní.

Deník

Píšící jako čtenář

Čtenáři a jejich tlak na píšícího

Tvůrčí problémy, spisovatelský „blok“