Charles Explorer logo
🇬🇧

Female Litarary Criticism

Class at Faculty of Arts |
ABO700148

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata: Semináře se budou opírat o tyto osobnosti

1.      Eliška Krásnohorská

2.      Teréza Nováková

3.      Božena Benešová

4.      Marie Majerová

5.      Marie Pujmanová

6.      Irma Fischerová

7.      Růžena Vacková

8.      Olga Srbová Spalová

9.      Věra Lišková

10.    Růžena Grebeníčková

11.    Věra Linhartová

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář sleduje problém kritiky psané ženami od jejich vstupu do literárního českého života v 70. lech 19. století po 60 léta 20. století. V tomto dlouhém období došlo nejen k početným proměnám pojetí kritiky jako takové, ale došlo k principiálním proměnám pojetí ženské racionality, a ženského myšlení i ženského psaní. Tyto tři roviny se různým způsobem syntetizují v jednotlivých osobnostech umělecké kritiky a také reprezentativním časopisům a novinám sledovaného období. (Ženské listy, Ženský svět, Domácí hospodyně, Časopis českého muzea, ženská revue, Cesta, Tribuna, , Družstvení práce, Eva, Lidové noviny, slovo a slovesnost).

Okrajově a informativně se seminář bude věnovat některým prvním českým filožkám a jejich práci (např. Klára Pražáková,Flora Kleischnitzová, a další).

Součástí semináře je výuka práce s prameny různého typu – egodokumenty, časopisy, archivy. Práce se opírá o koncepce genderové literární historie a kunsthistorie.