Charles Explorer logo
🇬🇧

Forms of Contemporary Czech Prose

Class at Faculty of Arts |
ABO700150

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměří na problematiku soudobé české prózy. Jádrem bude čtení vybraných próz vydaných zhruba v posledních 3 letech.

Kurz bude zaměřen především na romány autorů střední generace, tedy na ty, kteří jsou již v kulturním prostoru "usazeni" (Topol, Urban, Hakl). Další texty jsou vybírány tak, aby určitým způsobem synekdochicky mohly reprezentovat nějakou tendenci v současné české literatuře.