Charles Explorer logo
🇬🇧

Jan Zahradníček 1905–1960. Poetics of his work

Class at Faculty of Arts |
ABO700151

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

I.                   Jan Zahradníček.

   Osobnost, dílo, souvislosti…  

II.                Od pokušení k výzvám…

Pokušení smrti, Návrat, Jeřáby

III.             Pozdravení slunci, životu a Bohu

Žíznivé léto, Pozdravení slunci  

IV.             Nezvoliv sobě…

Oslice Balaamova, Korouhve, Pod bičem milostným, Stará země  

V.                Přízrak firmy Demola

La Saletta, Znamení moci  

VI.              Skrze mříže

Dům Strach, Čtyři léta

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář mapuje v základních chronologicky založených souvislostech a na pozadí soudobého básnického a společenského a kulturního kontextu proměny poetiky básnického díla Jana Zahradníčka. Metodicky je založen zejména na soustředěné četbě vybraných klíčových textů Jana Zahradníčka (na pozadí jeho esejistiky a básnických překladů), na reflexi soudobé literárněkritické a pozdější literárněhistorické recepce.