Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Language Acquisition Corpora

Class at Faculty of Arts |
ABO700153

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

zmapování existujících a vznikajících akvizičních korpusů pro češtinu obsahy korpusů práce s korpusy, vyhledávání rozšiřování korpusů - sběr a zpracování materiálu systémy chybové anotace interpretace získaných dat

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář účastníkům představí dostupné akviziční korpusy češtiny. Studenti se seznámí se způsoby budování akvizičních korpusů i zpracování jazykových dat, bude jim představena také chybová anotace.

Během semináře budou studenti samostatně pracovat s akvizičními korpusy a plnit úkoly na zadaná témata. Vybraným účastníkům semináře bude nabídnuta možnost další spolupráce v rámci projektu zaměřeného na práci s akvizičními korpusy.