Charles Explorer logo
🇬🇧

Recalling the Past - Nostalgia in Contemporary Literature

Class at Faculty of Arts |
ABO700154

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Anotace

Normalizace, jakkoli je schematicky vymezována dvěma výraznými (a výrazně emblematizovanými) historickými událostmi let 1968 a 1989, bývá dodnes označována jako doba "zastaveného času - bez událostí a bez příběhů" (HAVEL, 1989). Při bližším pohledu se však značná část významných textů, které v období normalizace vznikly (ať je napsali autoři oficiálně vydávaní, ti, kteří byli v průběhu normalizace na indexu, nebo ti, kteří zvolili život v exilu), obrací do historie, reflektuje její průběh, polemizuje s jejími tradovanými obrazy nebo je konfrontuje se stopami osobních vzpomínek. V semináři se zaměříme na to, jakým způsobem konstruují normalizační texty "zápletky" historického vyprávění a jak tyto literární šablony zpětně ovlivňují tradovaný obraz československé společnosti sedmdesátých a osmdesátých let. Zaměříme se zároveň na širší okruh otázek, které vztah narativních konvencí a obrazů historie nabízí: roli literárních fikcí ve vnímání reality a koncepci lidské identity, proměny v zobrazování času a paměti nebo povahu nostalgického zpřítomňování normalizace ve středoevropském regionu.

Texty k interpretaci

Václav Havel - Largo desolato

Ludvík Vaculík - Český snář

Bohumil Hrabal - Obsluhoval jsem anglického krále, Harlekýnovy milióny

Milan Kundera - Nesnesitelná lehkost bytí

Jiří Gruša – Dotazník, Mistr Panny

Ladislav Fuks - Vévodkyně a kuchařka

Josef Hiršal - Píseň mládí

Karel Šiktanc - Český orloj

Sylvie Richterová – Slabikář otcovského jazyka

Jáchym Topol – Sestra

Michal Viewegh - Báječná léta pod psa

Poučení z krizového vývoje

Odborná literatura

ASSMANN, Jan: Kultura a paměť. Praha, 2001.

BENJAMIN, Walter: Teoretické pasáže. Praha, 2011.

BOYM, Svetlana: The Future of Nostalgia. New York, 2002.

HALBWACHS, Maurice: Kolektivní paměť. Praha, 2010.

HAVEL, Václav: Příběh a totalita. In: týž, Do různých stran. Praha, 1989.

KERMODE, Frank: Smysl konců. Brno, 2007.

LACHMANN, Renate: Memoria fantastika. Praha, 2002.

MACURA, Vladimír: Znamení zrodu a české sny. Praha, 2015.

NORA, Pierre: Mezi pamětí a historií. Problematika míst. In: Cahiers du CEFRES, No. 13, 2012, s. 8 – 18.

RICOEUR, Paul: Čas a vyprávění I + II. Praha, 2001.

RICOEUR, Paul: O sobě jako o jiném. Praha, 2016.

WHITE, Hayden: Tropika diskursu. Praha, 2010.

WHITE, Hayden: Metahistorie. Brno, 2011.