Charles Explorer logo
🇬🇧

Mathematics and Physics for Students of Faculty of Arts

Class at Faculty of Arts |
ABO700198

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs seminářovou formou prohlubuje pochopení matematiky a fyziky jako filosoficky problematických věd. Na konkrétních problémech pokrývajících většinu základních oblastí matematiky a fyziky, avšak aniž by zabíhal do přílišného rigoru a tím od studentů vyžadoval formální průpravu nad rámec základního vzdělání, se pokusí ukázat rozdíl mezi školským a vědecko-filosofickým přístupem a rozbourat přirozené předsudky vůči těmto vědám u humanitně zaměřených studentů.

Mezi cíle kursu patří i odhalení či problematizace některých filosofických zneužití přírodních věd.