Charles Explorer logo
🇬🇧

Psycholinguistic Research on Reading

Class at Faculty of Arts |
ABO700200

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Orientační program semináře:

1. Seznamovací hodina

2. Základní poznatky o čtení - teorie a modely.

3. Eye-tracking jako výzkumná technika.

4. Exkurze v Psychologickém ústavu - seznámení s eye-trackery.

5. Rozbor vědeckého textu využívajícího eye-tracking.

6. Čtení vlastním tempem jako výzkumná technika.

7. Rozbor vědeckého textu využívajícího čtení vlastním tempem.

8. Tvorba vlastního experimentu - výzkumná otázka, příprava materiálů.

9. Práce s IBEX Farm.

10. Provedení pilotního výzkumu.

11. Zpracování dat.

12. Vyhodnocení experimentu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními metodami výzkumu čtení a budou se podílet na přípravě a realizaci vlastního výzkumu pomocí tzv. čtení vlastním tempem.