Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Language on Waves II

Class at Faculty of Arts |
ABO700201

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seznámení se specifičností jazykové popularizace v médiích (rozhlasové vysílání)

Uvedení do naučně-popularizačního stylu, čtení a komentování vybrané naučně-popularizační literatury o českém jazyce (jazykové sloupky, drobnosti, koutky)

Jazykové pozorování současné každodenní komunikace, zaznamenávání jejích dílčích zajímavostí, aktualit, zvláštností, inovací a proměn i postojů uživatelů češtiny k nim

Objasnění jazykové podstaty a systémových i komunikačních souvislostí vybraných jevů, hledání analogií a vlastní hodnocení, pohled z hlediska nerodilých mluvčích češtiny (lingvodidaktický přístup)

Vypracování a prezentace individuálních popularizačních příspěvků na dané jazykové téma (v rozsahu cca 5 minut mluveného projevu v angličtině)

Komentáře, analýzy a zpětná vazba k příspěvkům, příp. k dotazům a reakcím posluchačů 

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V průběhu semináře se studenti nejprve seznámí s vybranou popularizační literaturou o současné české komunikaci a v návazné diskusi pak vytipují zajímavá a aktuální dílčí témata k analýze. Hlavní náplní semináře bude příprava vlastních krátkých popularizačních příspěvků o dílčích jazykových jevech z každodenní komunikace.

Zpracování vybraného jazykového jevu bude prezentováno v semináři, kde také proběhne diskuse a autorům bude poskytnuta zpětná vazba jak k obsahu, tak k formě zpracování tématu. Po prezentaci v semináři budou příspěvky využity ve vysílání Českého rozhlasu Radio Praha v kurzu češtiny pro cizince a krajany (anglická sekce).