Charles Explorer logo
🇬🇧

Language and Style of Fiction Texts

Class at Faculty of Arts |
ABO700202

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Hlavní tematické okruhy:

Vymezování stylů z hlediska funkčního a z hlediska komunikačních sfér.

Charakteristiky uměleckého stylu.

Pojímání estetické (poetické) funkce.

Přístupy k analýze stylu uměleckých textů.

Podoba jazyka uměleckých textů.

Modelování mluvené komunikace, nespisovnost v uměleckých textech.

Specifika grafických a typografických prostředků v uměleckých textech.

Vícejazyčnost v uměleckých textech.

Intertextovost v uměleckých textech.

Multimodalitza v uměleckých textech.  

V případě nutnosti distanční výuky budou kurzy realizovány online (prostřednictvím platformy MSTeams) a studentům budou poskytnuty rozšířené prezentace, texty a cvičení.  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Volitelný seminář se zaměřuje na problematiku analýzy českých textů patřících k uměleckému stylu. V rámci této velmi široké problematiky bude věnována pozornost např. způsobům vymezování uměleckého stylu, postupům při stylové analýze uměleckých (literárních) textů, a především praktické analýze vybraných textů, zejména novějších.