Charles Explorer logo
🇬🇧

Image and Text

Class at Faculty of Arts |
ABO700205

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

OBRAZ A TEXT Vyučuje: Mgr. Blanka Činátlová, PhD.   Požadavky pro získání atestace: pro udělení zápočtu aktivní práce v semináři, vypracování diskusního příspěvku, průběžná četba zadaných textů, krátký esejistický text    Charakteristika kurzu: Cílem kurzu je hledání různých podob vizuálních reprezentací v textu. Na základě analýzy konkrétních literárních textů bychom si mohli položit různé otázky, které se týkají toho, zda a jakým způsobem mění „obraz“ verbální reprezentaci. Lze vysvětlit vizuální zkušenost na základě textuality a jak se změní čtenářova interakce s textem na základě vizuální zkušenosti a různých praktik pozorování? Má pravdu Michel Foucault, že vztah mezi řečí a malbou je nekonečný?  Do jaké míry je kulturně podmíněn stereotyp protikladu mezi svobodou hovořit a příkazem „být zticha a přístupný pozorování“?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Tematické okruhy:

1)    Řeč versus „obraznost“ zátiší, zátiší jako literární žánr

2)    Tvář milovaného – obraz a fotografie v milostném diskursu

3)    Katalogy melancholie – vizuální vyprávění v románu

4)    Obraz a text jako ornament – art brut

5)    Ekfráze – intermedialita, vizuální reprezentace v textové reprezentaci     19/2 básnická zátiší - Weiner, Hauková, Blatný   26/2 Winkler: Natura morta   5/3 W. G. Sebald: Vystěhovalci   19/3 W.G. Sebald: Austerlitz   22/3 Kafka: Dopisy Felici, Pessoa: Dopisy lásky, přátelství a magie       26/3  Roland Barthes: Světlá komora + Roland Barthes o Rolandu Barthesovi   2/4 Modick: Koncert bez básníka   9/4 Virginia Woolfová: Skvrna na zdi, Charlotte Perkins Gilmanová: Žlutá tapeta   23/4 art brut (Košek, Novák, Wölfli)   30/4 nebo 7/5 Vladimir Nabokov: Slídil             Literatura:   Josef Winkler: Natura morta; básnická zátiší (Weiner, Blatný) W.G. Sebald: Vystěhovalci, Austerlitz nebo Saturnovy prstence Franz Kafka: Dopisy Felici Fernando Pessoa: Dopisy přátelství, lásky a magie Bohumil Hrabal: Vita nuova Klaus Modick: Koncert bez básníka Italo Calvino: Neviditelná města Josef Váchal: Krvavý román Ludvík Vaculík Český snář František Novák: Výstup na horu Ťululum   BARTHES, R.: Světlá komora - poznámky k fotografii. Praha: Fra,

2005. BERGER, J.: Způsoby vidění. Praha: Labyrint,

2016. BERGER, J.: O pohledu. Praha: Fra,

2009. ČENĚK, D., PORYBNÁ, T. (eds.): Vizuální antropologie: Kultura žitá a viděná. Praha: Pavel Mervart,

2016. (kap. Pornografie, entnografie a diskurzy moci, s. 147-189) ČINÁTLOVÁ, B.: Odradky. Příbram: Pistorius a Olšanská,

2015. FEDROVÁ, S.,  JEDLIČKOVÁ, A.: Viditelné popisy. Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce, Praha: Akropolis,

2016. FOUCAULT, Michel. Slova a věci. Brno: Computer Press, a.s.,

2007. FOUCAULT, M.: Toto nie je fajka. Bratislava: Kalligram,

2010. JIRSA, T.: Fyziognomie psaní: V záhybech literárního ornamentu. Filozofická fakulta UK v Praze,

2013. KONEČNÝ, L.: Mezi obrazem a textem. Miscellanea z historie emblematiky. Praha: Národní knihovna,

2002. KRTILOVÁ, K.:, SVATOŇOVÁ, K. (eds.): Medienwissenschaft: Východiska a aktuální pozice německé filozofie a teorie médií. Praha: Academia,

2016. MITCHELL, W. J. T.: Teorie obrazu: Eseje o verbální a vizuální reprezentaci. Praha: Karolinum,

2017.  PANOFSKY, E.: Význam ve výtvarném umění. Praha: Malvern, Academia,

2013. (kapitola Ikonografie a ikolonogie, s. 41-73) PETŘÍČEK, M.: Myšlení obrazem. Praha: Herrmann a synové,

2009. SONTAGOVÁ, S.: O fotografii. Litomyšl: Barrister & Principal, Paseka

2002. THEIN, K.: Filostratos Starší a zrození dějin umění z~ducha ekfrasis. In: Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného, eds. Beket Bukovinská – Lubomír Slavíček, Praha: Artefactum, s. 23–29.