Charles Explorer logo
🇬🇧

Habsburg dynasty in the literary historical reflection

Class at Faculty of Arts |
ABO700207

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vstup Habsburků do vysoké evropské politiky dosažením hodnosti římského krále. Střetnutí Rudolfa Habsburského s Přemyslem Otakarem II. České ohlasy v Druhém pokračování Kosmově.

B. Hamanová: Habsburkové. Životopisná encyklopedie. Čornejová-Rak: Pod stínem křídel tvých. Henry Bogdan: Historie Habsburků. Simon Winder: Danubia-Osobní pohled na dějiny habsburské Evropy.

Nadějný Habsburk na českém trůně Ladislav Pohrobek. R. Urbánek: Věk poděbradský

Zakladatelé evropské říše Habsburků: Maxmilián I. a Marie Burgundská, Filip II. Sličný a Johana Šílená

Sigrid-Maria Groesingová: Lásky trůnu habsburského.

Karel V. a Ferdinand I. zakladatelé starší a mladší habsburské větve. Ferdinandova láska k Anně Jagellonské. Viz Lásky trůnu habsburského

Filip II. Španělský. Provázela ho smrt srov. Sigrid-Maria Groessingová: Stíny nad trůnem habsburským

Vláda předbělohoirských habsburků v kronikářském díle Marka Bydžovského z Florentina, v Pamětech M. Dačického s Heslova, v díle Sixta z Ottersdorfu O pokoření městského stavu, v díle Akta všech těch věcí, v Beckovského Poselkyni starých příběhův českých I., II. Srov. rovněž cit. Dílo Groessingové

Kronikářská zpracování v 19. století: Zapova Česko-moravská kronika, Kořán-Rezek-Svátek-Prášek: Dějiny Čech a Moravy Nové doby, J. Malý: Vlastenecký historický slovník, týž České dějiny I., II. Historické romány J. Svátka, např. Majestát Rudolfa II., Vězeň na Křivoklátě a další.

Ferdidnand II. , jeho rozporuplná charakteristika. Lauthan, Gindely: Dějiny českého povstání, Rezek: Dějiny Čech a Moravy nové doby, Denis

Ferdinand III. V podání Beckovského, Kořána a Rezka v Česko-moravské kronice. Lothar Hoebelt: Ferdinand III. (1608-1657)

Leopold I. Korespondence mezi Leopoldem I. Humprechtem J. Černínem z Chudenic. Kalistův H. J. Černín z Chudenic-Mládí barokního kavalíra. Pekařova Kniha o Kosti. J. Mikulec: Leopold I. Naděje vkládané do Josefa I. Jiří Hrbek: České barokní korunovace, Jiří Mikukec: Leopold I.

Barokní císař Karel VI. Š. Vácha a kol.: Karel VI a Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723, korunovace, Evžen Savojský. České barokní korunovace.

Zesílený tlak na nekatolíky.

Obraz Marie Terezie jako císařovny a královny. Komplikovaný vztah k české aristokracii.E. Maur: 12. 5. 1743 Marie Terezie. Korunovace na usmířenou. Zapova Česko-moravská kronika VII. V. Tapié: Marie Terezie a Evropa a novější monografie. F. X. Kryštůfek: Dějiny církve katolické ve státech rakousko-uherských s obzvláštním zřetelem k zemím Koruny české. Od doby slavného panování císařovny a královny Marie Terezie až do časů J. V. císaře a krále Františka Josefa I. (1740-1898). Janusová - Káňa: Její Veličenstvo Marie Terezie.

Hanne Egghartová“ Děti Marie Terezie

Friedrich Weissensteiner: Dcery Marie Terezie, Synové Marie Terezie

Milovaný a nenáviděný filozof na trůně Josef II., první panovník habsbursko-lotrinské dynastie. Kniha Josefova. Císař Josef II. Kniha pro lid českoslovanský dle A Hellmutha vzdělaná od J. St. Haštalského 1862. Zapova Česko-moravská kronika VIII. Viz též Kryštůfek, cit. d.

Krátká naděje vlastenců Leopold II. Česko-moravská kronika VIII., ohlasy v historické beletrii-A. jirásek F. L. Věk

První rakouský císař František I. Zapova Česko-moravská kronika VIII., Vavákovy Paměti. Orlík, syn Napoleonův, vnuk císaře Františka I. Viz též Kryštůfek, cit. Dílo.

Ferdinand V. Dobrotivý, poslední korunovaný český král. Kancléř Metternich, literatura doby předbřeznové - výběr autorů a děl.

František Josef I. Dobové ohlasy v oslavných dílech. Paměti komorníka císaře F.J.I. B.Hlaváč: František Josef I. Oto Urban: F. Josef I. Franz Herre: Císař Fr. Josef I. Jeho život - jeho doba. Ohlasy v literární tvorbě. B. Hlaváč: František Josef I.

Císařovna Alžběta. B. Cartland: Sissi. Soukromý život Alžběty, císařovny rakouské

Korunní princ Rudolf a Štěpánka Belgická

František Ferdinand a hraběnka Žofie Chotková

S. M. Groessingová: Lásky trůnu habsburského

Karel I. a Zita

Habsburkové bez trůnu - Otto von Habsburg: Úvahy o Evropě.

Thea Leitnerová: Zapomenuté děti habsburků

Karel I. blahoslavený. J. Galandauer: Karel I. Ohlasy v literatuře.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Dynastie přijímaná a hodnocená z rozporuplných aspektů. V semináři se zaměříme na dobovou i pozdější literaturu, včetně odborné, zobrazující vládu a působení příslušníků tohoto rodu v Evropě a v českých zemích.

Jsou vítány i vlastní návrhy účastníků semináře.