Charles Explorer logo
🇬🇧

Writing about poems

Class at Faculty of Arts |
ABO700209

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program na nejbližší dobu: 7. 3. diskuze nad textem o Bialoszewském (ke stažení v souborech) + koncepce pořadů pro rozhlasové vysílání; diskuze o dalších tématech prací 14. 3. pokračování diskuze k rozhlasovým pořadům, čtení navržených básní a připravených textů 21. 3. příprava textů podle zadání; četba: St. Burt, kapitola o básni J. Ashberyho (soubory)  

Seminář bude především pracovní. Náplní bude četba vybraných básní a teoretických textů a interpretací, a diskuze nad rozepsanými texty. - Psát o poezii lze samozřejmě různými způsoby, půjde nám zejména o to, jak dobře uvést báseň na prostoru volněji pojatého eseje - který ji nemá jen interpretovat nebo vysvětlovat, ale spíše vytvořit podmínky pro její čtení. Což v konkrétních případech může mít velmi různé podoby. U některých básní je důležitý významový kontext, u jiných doba a podmínky vzniku, jinde formální stránka apod. Jako příklad lze uvést Burtovu knihu The Poem is You.

V návaznosti na knihy Básně a místa a Hrdinové v básních bude cílem semináře rozpracovat podobnou knihu na téma básně o věcech.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět volně navazuje na předměty ze zimního semestru (Studium předmětu a Úvod do teorie lyriky). Cílem je prakticky i teoreticky zkoumat možnosti, jak psát o poezii.

V návaznosti na seminář Studium předmětu je možnost kolektivně vytvořit sérii rozhlasových pořadů věnovaných básním o věcech. Každý z účastníků by měl během semestru představit alespoň jeden kratší vlastní text, na kterém bude dále pracovat.