Charles Explorer logo
🇬🇧

Houses made out of words. Poetics of dwelling

Class at Faculty of Arts |
ABO700210

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář začíná 28. února.   1. V úvodních hodinách se budeme věnovat poetice Gastona Bachelarda: celkový rámec jeho poetiky a zejména pasáže věnované poetice domu (první dvě kapitoly Poetiky prostoru) a dalším autorům (Heidegger, Hodrová ad.). 2. Dále bude seminář věnován dvěma románům francouzského romanopisce Henri Bosca (viz seznam literatury), jehož díla Bachelard opakovaně komentuje. 3. V dalších hodinách bychom podle domluvy věnovali pozrnost vybraným literárním obrazům domu a obývání.  

četba: 28. 2. G. Bachelard: Poetika prostoru (první dvě kapitoly: Dům, Dům a vesmír) + nepovinně Anton Vydra Gaston Bachelard a filozofia pohľadu (vybrané pasáže) 7. 3. H. Bosco: Měsíční pahorek v dlani + 8. 3. divadelní představení Lešanské jesličky (kdo chce a může) 14. 3. diskuze k představení a textu Lešanských jesliček - předpokládá se znalost Hrubínova textu 21. 3. G. Bachelard  Poetika prostoru (úvod plus první dvě kapitoly: Dům, Dům a vesmír); Deleuze- Guattari: Tisíc plošin - kapitola Ritornel (alespoň začátek) 28. 3. H. Bosco: Já, Pascal Dérivat (fr.Le Mas Théotime) 4. 4. prožívané domy: T. Límanová: Domeček (projít a vybrat vhodnou, zajímavou pasáž, na kterou se podíváme blíže); P. Král Zpráva o místech (úvodní kapitola, do s. 34) 11. 4. tajemné domy: J. Mitchell: Nahoře ve starém hotelu; H. James: Nájemné od ducha (in: H.J. Strašidelné příběhy); E. A. Poe: Pád domu Usherů + Z. Hrbata: Od "skutečného" domu k domu tajemnému (in: Na cestě ke smyslu, s. 335-341) 18. 4. Marek Šindelka, povídka Návrat ze souboru Zůstaňte s námi. 25. 4. Dionaea House 2. 5. J. Havlíček: Neviditený 9. 5. Jana Guillou: Norský Dandy 16. 5. St. Vincenz  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se bude zabývat zobrazením prostoru v literatuře, a to zejména na příkladě domu, jako obývaného místa. Teoretickým východiskem budou práce Gastona Bachelarda, především Poetika prostoru, kniha Jean-Louise Chrétiena Vnitřní prostor, a vybrané spisy o architektuře.

Jistou výchozí tezí, kterou lze sledovat u Bachelarda, je hlubší korespondence mezi člověkem a prostorem. V hlavní části semináře bychom se pokusili teoretické přístupy uplatnit na vybraných pasážích literárních děl a sledovat, jak různí autoři "budují" domy a jak vytvářejí jejich atmosféru.

V této fázi by měl každý z účastníků představit vybraný "literární" dům nebo příbytek. - Seminář začíná 28. 2.