Charles Explorer logo
🇬🇧

Contemporary Czech Literature in Discussions

Class at Faculty of Arts |
ABO700211

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se bude soustředit na problematiku současné české literatury. Jádro semináře bude tvořit jak čtení vybraných současných próz (jejich analýza a interpretace), tak i analýza recepčního dění, příp. mediálních diskusí, které se kolem nich zatím odehrály.

Budou tedy čteny texty umělecké, texty kritické, ale i texty (paratexty), které se různými způsoby podílejí na utváření obrazu současné české literatury. Aby bylo možné setkat se s různými typy recepce, budou vybrány jak prózy debutantů, tak texty těch autorů, kteří jsou v soudobém literárním prostoru již usazeni.