Charles Explorer logo
🇬🇧

Criticism and "revelation". Reception of Otokar Březina´s work in 1893-1918

Class at Faculty of Arts |
ABO700219

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Práce v semináři bude soustředěna ke studiu způsobů, jimiž se aktéři dobové kritické rozpravy vyrovnávali s faktem básnického díla O. Březiny, utvářejíce tak – nejednou odmítavě vůči němu či ve vzájemných rozepřích – vstupní vrstvy jeho (také budoucího) výkladu.

Těžiště práce bude spočívat v důkladné, analyzující a srovnávací četbě vybraných kritických projevů, počínajíc komentáři k úvodním vydáním knih Tajemné dálky, Svítání na západě, Větry od pólů, Stavitelé chrámu a Ruce, potažmo Hudba pramenů, pokračujíc pozorností věnovanou pokusům o scelující, vysvětlující profil Březinova básnického vývoje a typu (M. Marten, S.

Bouška, E. Chalupný, J.

Karásek, F. X. Šalda, A.

Novák, C. Hoffmann, M.

Hýsek, S. Zweig, Z.

Záhoř, E. Saudek, R.

Medek, J. Durych/J.

Staněk, aj.) a Březinovu umísťování v souběžně vznikajících literárně-historických bilancích moderního českého písemnictví. Pojmoslovným zázemím (jež lze zároveň v konfrontacích s materiálem prověřovat) bude Vodičkův návrh dějepisu „ohlasu“ či „konkretizací“ díla, vztahující otázky hodnocení a významové interpretace k uvažování o povaze uplatněných estetických i mimoestetických norem.