Charles Explorer logo
🇬🇧

Anna Fischerová, "woman academically educated"

Class at Faculty of Arts |
ABO700220

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Práce v semináři bude primárně spočívat ve shromáždění a interpretaci dochovaných materiálů umožňujících alespoň zčásti rekonstruovat dosud povýtce přehlíženou dráhu filoložky, prozaičky a překladatelky Anny Fischerové (nar. 1881), starší sestry germanisty a básníka Otokara Fischera a filozofa Josefa Fischera. Excerpce dobových periodik („českožidovských“, „ženských“, „studentských“, „filologických“), sestavení autorčiny bibliografie, digitalizace dostupných textů publikovaných i nepublikovaných (korespondence s bratry a matkou, M.

Martenem, S. Hanušem, O.

Theerem) a jejich studium budou základem společně připravené komentované edice.