Charles Explorer logo
🇬🇧

Proglas

Class at Faculty of Arts |
ABO700222

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V semináři budeme číst rekonstruovaný text staroslověnského Proglasu a vybrané úryvky z některých dalších staroslověnských památek, které s Proglasem souvisí (Život Konstantinův, Život Metodějův, spis mnicha Chrabra O písmenech, Chvalořeč o svatém Cyrilu sv. Klimenta Ochridského) a pokusíme se o porozumění Proglasu v jejich kontextu.

Ve výkladu budeme sledovat jazykové, literární, historické a teologické souvislosti Konstantinova textu.