Charles Explorer logo
🇬🇧

Major discussions in literary critism: 1990–2010 II

Class at Faculty of Arts |
ABO700223

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Román a příběh 1. Trávníček, Jiří: Nesoustavné poznámky k románu: 1, Host XXII, č. 1, 2006, s. 24–25; 2, Host XXII, č. 2, 2006, s. 21–22; 3, Host XXII, č. 3, 2006, s. 24–25; 4, Host XXII, č. 4, 2006, s. 22–23; 6, Host XXII, č. 6, 2006, s. 27–28; 7, Host XXII, č. 6, 2006, s. 31–32; 8, Host XXII, č. 8, 2006, s. 35–36; 9 Host XXII, č. 9, 2006, s. 29–30.

Proust, Joyce, Musil 2. Trávníček, Jiří: Nesoustavné poznámky k románu 10, Host XXII, č. 10, 2006, s. 41–42 3. reakce: Štolba, Jan: Je omylem náročných děl, že čtenáře neodmění? Host XXIII, č. 2, 2007, s. 36–37. 4. replika: Trávníček, Jiří, Host XXIII, č. 2, 2007, s. 36–37. 5. reakce: Haman, Aleš: Poznámky k diskusi o "omylech" světového románu, Tvar 18, č. 6, 2007, s. 6–7.   6. replika: Trávníček, Jiří: Už jen nějaký nový mýtus může zachránit příběh...? K Hamanovým poznámkám k diskuzi o "omylech" světového románu, Tvar 18, č. 8, 2007, s. 6–7. 7. k diskusi: Chvatík, Květoslav: Ještě o „omylech“ Prousta, Joyce a Musila, Tvar 18, č. 8, 2007, s. 7. 8. k polemice: Král, Petr: K názorům Jiřího Trávníčka, Tvar 20, č. 1, 2009, s. 3. (Trávníček, Jiří: Démon rozkladu, Tvar, č. 21, 2008, s. 13.  Ad Jaromír Typlt: Měla psát jinak, Tvar, 2008, č. 19.) 9. replika Královi: Trávníček, Jiří: Freudovské přeřeknutí, Tvar 20, č. 3, 2009, s. 10. Reportáž o disputaci: Segi, Štefan: Souboj o současnou literaturu? To tak!, LitENky (Literární novinky) 5, č. 5–6, 2009, s. 37–38.

Kolmačka: Stopy za obzor 10. Trávníček, Jiří: Lyrik na poli epickém aneb Hloubka bez povrchu (recenze: Komačka, Pavel: Stopy za obzor, Triáda: Praha 2006), Host 22, č. 9, 2006, s. 9–11. 11. reakce Král, Petr: Umění odbočky. Příběh jako regrese, Host 23, č. 4, 2007, s. 38–39. 12. Trávníček, Jiří: Skutečná tvorba v pojetí Petra Krále aneb Nuda od nudy pojde, Host 23, č. 4, 2007, s. 39–41.

Antimodernismus 13. Trávníček, Jiří: Nesoustavné poznámky k románu 13, Host XXIII, č. 3, 2007, s. 70-71. Adresováno P. Janáčkovi.

Svoboda a čtenost 14. Kratochvil, Jiří: Zahubí svoboda literaturu?, Lidové noviny, příl. Kulturní revue, 14. 1. 2006

Trávníček, Jiří: Román pro čtyřicet čtenářů? Ne, děkuji, Host 22, č. 2, 2006, s. 38–39.

Literární kritika 15. Janoušek, Pavel: Čekání na kritika, Tvar 4, č. 17, 1993, s. 1 a 5. 16. reakce: Kubíček, Tomáš: Janouškovo čekání na kritika, Tvar 4, č. 21, 1993, s. 6. 17. replika: Janoušek, Pavel: Kdo jste dočetl až sem, Tvar 4, č. 23, 1993, s. 6–7. 18. Bílek, Petr A.: Tři filipiky proti jevovému I, Tvar 4, č. 33–34, 1993, s. 1 a 4. 19. Bílek, Petr A.: Tři filipiky proti jevovému II, Tvar 4, č. 35–36, 1993, s. 6. 20. Bílek, Petr A.: Tři filipiky proti jevovému III, Tvar 4, č. 37–38, 1993, s. 6. 21. Exner, Milan: Kritika v době postkritické aneb změna perspektivy, Tvar 4, č. 24, 1993, s. 6.

Fic, Igor: Nemarginálně o marginální kritice a poezii, Host 9, č. 6, 1993 s. 95–111.

Paradoxy české „literární kritiky“ 22. Topol, Jáchym: Světlo, teplo, samota, Aluze 8, č. 1, 2004, s. 14–21. 23. Mikulášek, Alexej: Paradoxy české „literární kritiky“ aneb tristní listování současnými literárními časopisy, Předneseno na konferenci Česká literatura v Evropské unii, 24. 9. 2005, Obrys–Kmen, č. 45, 2005, s. 14–21.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Polistopadové diskuse překreslily obrysy literárněkritického myšlení a spolu s nově ustavenými vztahy na poli literární publicistiky stále spoluurčují současnost literární kritiky.

Zaměříme se na témata, o kterých se vedly diskuse v literárních a kulturních časopisech v 90. letech 20. století a v první dekádě 21. století: román a příběh, literární kritika, paradoxy „literární kritiky“, vysoká a populární literatura. Ke jménům, s nimiž se setkáme, patří především Jiří Trávníček, Petr A. Bílek, Pavel Janoušek a Petr Král.

Navážeme na stejně zaměřený seminář realizovaný v minulém semestru, není však zapotřebí žádná předběžná znalost, věnovat se budeme samostatným novým tématům. Vítáni jsou proto jak noví účastníci, tak účastníci původního semináře.