Charles Explorer logo
🇬🇧

Teaching foreign students at school

Class at Faculty of Arts |
ABO700230

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je součástí projektu "Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací" (Praha - pól růstu ČR).

Prudce rostoucí počet žáků s odlišným mateřským jazykem, tedy žáků-cizinců, vyvolává problémy s jejich začleňováním a integrací. Na druhé straně přibývá i zátěž pro vyučující těchto žáků. Využívání didaktických nástrojů, a to například individuální asistence nebo kroužků, by přispělo k řešení těchto problémů spolu s nově vznikající metodikou práce s žáky s OMJ a akvizičními korpusy. Kurz je věnován jak teoretické, tak praktické přípravě asistentů a vyučujících kroužků při práci ve třídě s žáky s OMJ i při mimovýukových činnostech.

V rámci kurzu budou studentům představeny obecné metodické zásady, postupy a specifika výuky žáků-cizinců, rozdíly ve vyučování na všech stupních škol (MŠ, ZŠ, SŠ), asistenční práce, příprava kroužků a jejich náplň (hry, aktivity apod.), dostupné učebnice a materiály pro žáky s OMJ, dále bude studentům představena práce s korpusy, sběry dat a jejich zpracování. Mimo jiné jim budou přednášet vyučující z praxe s různým odborným zaměřením. Seminář má studenty připravit na vykonávání praxe v následujících semestrech, a to buď jako lektorů kroužků nebo asistentů.

Přednášející kurzu jsou lektoři češtiny pro cizince, zkušení učitelé z praxe, pedagogové zabývající se problematikou asistencí ve třídě a volnočasovými kroužky češtiny pro cizince.