Charles Explorer logo
🇬🇧

Concrete poetry. Historical and Theoretical Perspectives

Class at Faculty of Arts |
ABO700231

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Na každý seminář budeme číst zpravidla jeden teoretický text, samotné básně průběžně. 4. 3.      úvod do tématu; představení struktury seminářů; přehled literatury 11. 3.    Mezinárodní hnutí: Mary Ellen Solt, Concrete poetry: a world view (vybrané části) 18. 3.    Teoretické texty a manifesty: Eugen Gomringer, „Od verše ke konstelaci“; Helmut Heissenbüttel, „Předpoklady“; Abraham A. Moles, „První manifest permutacionálního umění“; Niikuni – Garnier, „Třetí manifest prostorového umění: za nadnárodní poezii“; Jiří Kolář, „Snad nic, snad něco“; „plano piloto para poesia concreta“ 25. 3.    Povaha experimentu: Karel Milota, „Vzorec řeči a řeč vzorce“ 1. 4.      Formy konkrétní poezie: Claus Clüver, „Reflexions on verbivocovisual ideograms“; Karel Milota, „Vzorec řeči a řeč vzorce“ 8. 4.      Teritorium textu a teritorium obrazu: Michel Foucault, This is not a pipe 15. 4.    Exkurz k experimentům se zvukem v konkrétní poezii 22. 4.    Experimentální poezie a lyrika: Jonathan Culler, "Theory of the Lyric"  29. 4.    Čtení konkrétní poezie: Stanley Fish, "Literature in the reader: Affective stylistics" 6. 5.     Čistota média vs. intermediální tendence: Clement Greenberg, „Modernistická malba“; Dick Higgins, „Intermedia“ 13. 5.    Co je to umění? Arthur Danto, „The Artworld“ 20. 5.    Digitální poezie a konceptuální psaní: Kenneth Goldsmith, „Parsing the New Illegibility“

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář bude probíhat v termínu 4. 3. – 20. 5.

Označení konkrétní poezie zahrnuje širokou škálu experimentálních básnických forem, které se v literatuře objevovaly převážně v padesátých a šedesátých letech. Ze světových básníků patří mezi nejznámější autory např. Eugen Gomringer, Henri Chopin, Ernst Jandl nebo skupina Noigrades, z českých Josef Hiršal a Bohumila Grögerová, Ladislav Novák nebo Jiří Kolář. V semináři se budeme konkrétní poezii zabývat na dvou rovinách: jednak teoretické, tzn. bude nás zajímat, jak je báseň vytvořena, jednak historické, tzn. pokusíme se pochopit pozici konkrétní poezie na poli umění šedesátých let. Cílem semináře je seznámit se s rozmanitými formami konkrétní poezie a zároveň otevřít obecné teoretické problémy spojené např. s intermedialitou, konceptualismem nebo neoavantgardou. Většina povinných textů bude v angličtině.