Charles Explorer logo
🇬🇧

The Concepts of the City in the Literature of the 20th Century

Class at Faculty of Arts |
ABO700232

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměří na proměnu vnímání a zobrazení městského prostoru ve světové literatuře 20. století. Hlavními formami výuky budou jednak interpretace vybraných děl z období moderny a postmoderny, jednak diskuze o obecnějších aspektech a otázkách městského prostoru. Mezi diskutovanými tématy budou např. následující: čas a prostor v Paní Dallowayové, hranice a jejich překračování v Trýznivém městě D. Hodrové, Praha fikční vs. Praha reálná, "místa s tajemstvím" a "paměť míst" ve vztahu k identitě protagonistů či "kombinatorika prostoru" Itala Calvina. Součástí semináře bude i vycházka po Praze.

Klíčovým předpokladem je aktivní zapojení studentů do diskuze a schopnost čtení a interpretace i na hlubších rovinách textu.