Charles Explorer logo
🇬🇧

The Others: Morbidity and Monstrosity

Class at Faculty of Arts |
ABO700260

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jinací: morbidita a monstrozita podmínky pro získání zápočtu: příprava diskusního příspěvku, průběžná četba textů Seminář se zaměří na některé způsoby reprezentace jinakosti v moderní literatuře. Pokusíme se odpovědět na otázku, proč se jinakost vyjadřuje prostřednictvím monstrozity či morbidity. Jakým způsobem se “monstrózní druhý či jiný” podílí na konstruování vlastní identity a jak se já stává jiným? Primární texty vycházejí především ze středoevropské literatury, často se totiž v souvislosti se středoevropským románem zdůrazňuje jeho grotesknost. Odvrácenou stranou groteskního je však morbidní, monstrózní či obludné. To jsou právě ony aspekty, které nás budou zajímat. Mohou se jevit jako dílčí či periferní, a přitom mohou vypovídat o stěžejních rysech (motivem, tématech, narativních situacích) středoevropského románu. Navedou nás totiž mimo jiné k těmto problémům:

1) klasická monstra, bachtinovská temná groteska

2) groteskní tělo a tělesnost: od karnevalové regenerace k modernistickému fragmentu

3) tělo-věc, zátiší jako literární žánr

4) tělo v kontextu queer a camp estetiky

5) násilí a obrazy transgrese

7) nemoc a vyšinutí

8) pohled na zvíře, stávání se zvířetem

9) obrazy dětství, dětský vypravěč a hra na autenticitu

10) erotický jazyk moci Výběr z primární literatury: Mary Shelley: Frankenstein Bram Stoker: Dracula Robert W. Chambers: Král ve žlutém Karl J. Huysmans: Naruby Franz Kafka: Starost hlavy rodiny, První hoře, Venkovský lékař Bruno Schulz: Skořicové krámy, Sanatorium na věčnosti (Hesse: Stepní vlk, Kubin: Země snivců, Gustav Meyring: Golem) Witold Gombrowicz: Kosmos Agota Kristofová: Velký sešit Szilárd Borbély: Nemajetní (Danilo Kiš: Ze sametového alba) Elfride Jelineková: Pianistka Josef Winkler: Natura morta Petr Rákos: Korvína čili Kniha o havranech Saša Sokolov: Mezi psem a vlkem Taras Prochasko: Jinací Gergely Péterfy: Vycpaný barbar Thomas Bernhard: Amras Odborná literatura: AGAMBEN, Giorgiio: Homo Sacer: Suverénní moc a holý život. OIKOYMENH, Praha

2011. ARTAUD, Antonin: Divadlo a jeho dvojenec. Herrmann a synové, Praha

1994. CANGUILHEM, Georges. Poznávání života. Karolinum, Praha

2017. VOJVODÍK, Josef, LANGEROVÁ, Marie,VTIPPNEROVÁ, Anja, HRDLIČKA, Josef: Symboly obludností. Mýty, jazyk a tabu české postavangardy

40. -

60. let. Malvern, Praha

2009. ECO, Umberto (ed.). Dějiny ošklivosti.

1. vyd. Praha: Argo,

2007. . LACHMANNOVÁ, Renate. Memoria fantastika. V Praze: Hermann & synové,

2002. TODOROV, Tzvetan. Úvod do fantastické literatury.

1. české vyd. Praha: Karolinum,

2010. TRAILLOVÁ, Nancy H. Možné světy fantastiky. Vyd.

1. Praha: Academia,

2011. SUSINI-ANASTOPOULOSOVÁ, Françoise: Fragmentárne písanie. Kalligram, Bratislava

2005. FÖLDÉNYI,Lászlo F.: Melancholie. Malvern, Praha

2001. GALLAGHERTOVÁ, Catherine – GREENBLATT, Stephen. Trhlina ve zdi. MÜLLER, Richard – ŠEBEK, Josef (eds.). Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha: Academia, 2014, s 339-379 BUTLER, Judith. Závažná těla: O materialitě a diskursivních mezích "pohlaví". Praha: Karolinum, 2016< BUTLER, Judith. Gender trouble: feminism and the subversion of identity. New York: Routledge,

2006. CLETO, Fabio (Ed.) Camp : Queer Aesthetics and the Performing Subject - A Reader. Edinburgh: Edinburgh University Press,

1999. DOTY, Alexander. Making things perfectly queer: interpreting mass culture. Minneapolis: University of Minnesota Press,

1997. GAUNTLETT, David. Media, Gender and Identity: An Introduction. London; New York: Routledge,

2002. HALBERSTAM, Judith In a queer time and place: transgender bodies, subcultural lives. New York:New York University Press, Sexual cultures.2005. MARINUCCI, Mimi. Feminism is Queer. The intimate connection between queer and feminist theory. London: Zed Books,

2010. MORRIS, Pam. Literatura a feminismus. Vyd.

1. Brno: Host. Studium,2000. OATES-INDRUCHOVÁ, Libora. Dívčí válka s ideologií. Klasické texty angloamerického feministického myšlení. přel. Hájková, H. a kol.

1. vyd. Praha: SLON,1 SHILDRICK, Margrit (2011). „Mimo řád: Genealogie zrůdnosti.“ Dějiny – Teorie – Kritika: Studie a eseje, roč. 8, č. 2, s. 189 –

202. SONTAGOVÁ, Susan. Poznámky o fenoménu camp. In Labyrint Revue.

2000. č. 7-8. MITCHELL, W.J.T. Obrazy a moc. Iluze: Hledíce na hledící zvířata. In Teorie obrazu: Eseje o verbální a vizuální reprezentaci. Praha: Karolinum, 2017, s. 338-355. BERGER, John. Proč se dívat na zvířata. In O pohledu. Praha: Fra, 2009, s. 11 –

39. BAL, Mieke. Dead Flesh, or the Smell of Painting. In Bryson, Norman et al. (eds.) Visual Culture. Image and Interpretations. University Press of New England, Hanover NH, 1994, s. 365-384.