Charles Explorer logo
🇬🇧

Arnošt Lustig's Works and the Holocaust. The Reality of the Text and the Myth of the Author

Class at Faculty of Arts |
ABO700262

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Navrhovaná témata:

První Lustigovy knihy povídek v kontextu literatury konce padesátých let 20. století (Noc a naděje, Démanty noci).

Brynychův film Transport z ráje jako adaptace povídek z Noci a naděje.

Film Jana Němce Démanty noci jako filmový experiment "nové vlny".

Textové varianty prózy Tma nemá stín (Věstník židovských náboženských obcí 1958-1959, kniha Démanty noci, samostatná novela 1991).

Dita Saxová - trauma návratu z koncentračního tábora.

Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou - reálná událost v Osvětimi a různé verze jejího zpracování (Borowski a další).

Příběhy prostitutek - meze zobrazení holokaustu v literatuře (Nemilovaná, Krásné zelené oči).

Kniha a film Colette - hranice kýče.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se bude zabývat dílem Arnošta Lustiga v literárních a kulturních souvislostech. Bude kriticky analyzovat proměny jeho díla a mýtus, který kolem autora a jeho tvorby vznikl.