Charles Explorer logo
🇬🇧

World of literature

Class at Faculty of Arts |
ABO700263

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Návrhy možných témat:

Starověk, antika:

Bible, F. Lexa : Beletristická literatura staroegyptská, Náboženská litratura staroegypzká, Epos o  Gilgamešovi, Homérovy eposy, Aischylos, Sofokles, Euripides, Dafnis a Chloe, Terentius,  Ovidius

Patristika: Sv. Augustin,  J. Novák: Patristická čítanka

Středověk:

Pulchera Chartresského Historie Jeruzalémská čili Děje rytířstva křesťanskéhlo na výpravě do země Svaté od léta Páně MXCV do MCXXvii  a kralování obou Balduinů  v Jeruzalémě

Hrdinská a rytířská epika , její mimoevropské paralely:  Romn o Ancarovi,  Beowulf, Píseň o Nibelunzích, Píseň o Rolandovi, Píseň o Cidovi, Byliny, Alexandreis W. von Eschenbach, Tristan a Isolda, Maloryho  rytíři krále Artuše. Kosmova kronika:  Přemyslovská pověst, Dalimilova kronika

Dvorská lyrika – Moravo, Čechy, radujte se ! Česká středověká lyrika

Rytířský román: Příběhy chrabrého rytíře Amadise Waleského. Indická podoba rytířského románu:  Dandí. Dobrodružství deseti princů

Renesance:

Předchůdci: Juan Manuel:  Hrabě Lucanor

Dante A.: Božská komedie, G. Boccaccio: Dekameron, F. Villon: Poslední  testament

Cervantes: Důmyslný rytíř Don Quichote…, Rabelai: Gargntua a Pantagruel, Shakespeare: Romeo a Julie Hamlet, E. Rotterdamský: Chvála bláznivosti.Miluláš Koníč z Hodiškova: Pravidlo lidského života

Baroko a klasicismus:

F. Spee – barokní mystika, J. Racin: Cid, Molliere: Tartuffe, Lakomec, La Fontaine: Balky, F. Kadlinský: Zdoroslavíček  Jana Bunyna  Cesta křesťana z města zkázy do blahoslavené věčnosti

Osvícenství:

Voltaire: Candide, Diderot: Jeptiška, Laclos: Nebezpečné známosti, Prévost: Manon Lescaut. Saint Simon: Paměti

Romantismus:

Byron,  Shaley, Chateubriand, Stendhal: Červený a černý, V. Hugo, A. Dumas, Mácha,  B.Němcová, K. Světlá, V. Hálek

Realismus, naturalismus:

Ch. Dickens, H. de Balcac, G. Flaubert, E Zola, L. N. Tolstoj, F. M.  F.Dostojevskij, S. Turgeněv, Neruda, Arbes,  Rais, Herrmann,  Šlejhar 20. století – současnost:

R. Rolland, E. M. Remarque, A. De Sain Exypéry, bratři  Čapkovové ,  K.. Poláček,E.  Bass, I. Olbracht, V. Vančura, J. Havlíček, . Drda F. HalasHalas, V. Holan, F. Hrubín, . Seifert, J. Durych, M. Kundera, J. Škvorecký + současní autoři P. Englund: Nepokojná léta, Neporazitelný a další

K. Kesey: Vyhoďme ho z kola ven, G. Orwwell: Farma zvířat, W. Golding: Pán much, Bulgakov: Mistr a Markétka, Nabokov:  Lolita

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Náplní práce v semináři bude četba a inteporetrace světové a české literatury s možností přípravy textů k maturitní zkoušce. V semináři bude možné provést přípravu více variant z jednotlivých historických etap, přičemž iniciativa spočívá v rukou studenta, v tomto případě účastníka semináře.

Příprava se zaměří na obsah díla, děj, na charakteristiku postav a žánru a na vlastní interpretaci smyslu díla.