Charles Explorer logo
🇬🇧

The semantic typology of epic forms – the metamorphoses of methods and thematics (selectively: from the Middle Ages to the Preromanticism)

Class at Faculty of Arts |
ABO700264

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se prostřednictvím příkladných románových či epických druhů zaměří na vývoj a proměny forem, vypravěčských postupů a tematiky, a to výběrově od středověku po preromantismus. Cílem je poskytnout především typologii románu s důrazem na jeho vlastní časoprostor, témata a hrdiny a v dialogu jak s románovou tradicí, tak s dobou. Kurz zahrne (po dohodě s účastníky) tyto okruhy:

1) zrod milostného románu a koncepce lásky na Západě (Tristan a Izolda podle Bédierovy rekonstrukce);

2) Píseň o Rolandovi: idea rytířství, poetika a rétorika středověké hrdinské epiky;

3) Chrétien de Troyes, Wolfram v. Eschenbach: Perceval / Parzival, verze grálovské a artušovské tematiky;

4) Rabelaisovo renesanční pojetí člověka, smíchová kultura a groteskní tělo (podle koncepce M. M. Bachtina);

5) Cervantesův komický a tragický hrdina, sny a skutečnost jako příznačná ambivalence hrdinů novověkého románu;

6) anglický román: a) příběh jednoho života, román jako dobrodružný i výchovný prostor (Fieldingův Tom Jones), b) úloha architektur a míst, prolnutí historismu a fantastična v tzv. gotickém románu;

7) příběhy „citlivých duší“ v Rousseauových a Goethových prózách (Snění samotářského chodce, Nová Heloisa, Utrpení mladého Werthera);

8) strategie románového libertinství a impertinence, antirousseauovský diskurs (Laclos, Sade). Literatura: Auerbach, Erich: Mimesis: zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách. Praha, Mladá fronta

1998. Bachtin, Michail Michailovič: Román jako dialog. Praha, Odeon

1980. Bachtin, Michail Michailovič: François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha, Odeon

1975. Bloom, Harold: Kánon západní literatury. Praha, Prostor

2000. Curtius, Ernst Robert: Evropská literatura a latinský středověk. Praha, Triáda

1998. Frye, Northop: Velký kód (Bible a literatura). Brno, Host

2000. Hodrová, Daniela: Hledání románu. Kapitoly z historie a typologie žánru. Praha, ČS

1989. Hodrová, Daniela: Román zasvěcení. Jinočany, H + H

1993. Lukács, Gyorgy: Umění jako sebepoznání lidstva. Praha, Odeon

1976. Macura, Vladimír (ed.): Slovník světových literárních děl, I-II. Praha, Odeon

1988. Macura, Vladimír, Jedličková, Alice (eds.): Průvodce po světové literární teorii

20. století. Brno, Host

2012. Stanzel, Franz Karl: Teorie vyprávění. Praha, Odeon

1988. Svatoň, Vladimír: Epické zdroje románu. Praha, Ústav pro českou a světovou literaturu AV ČR

1993. Atestace: zápočet na základě referátů nebo koreferátů k vybraným okruhům a aktivní účasti (diskusí)v semináři. - Tato přímá forma může být podle situace modifikována alternativními distančními způsoby (krátké písemné referáty-eseje, diskuse formou stručných poznámek k hromadně rozesílaným referátům aj.).