Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading theoretical texts on poetry

Class at Faculty of Arts |
ABO700265

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář se koná v níže uvedených datech, s jednou nepravidelností vždy po 14 dnech. U de AMnova článku je připojen také obsah antologie Lyric Theory Reader, z nějž můžeme na začátku kurzu vyjít. 3. 10.

Paul de Man: Antropomorphism and Trope in the Lyric 17. 10. Adorno: On Lyric Poetry and Society; anglický text v souborech, německy pro zájemce v souboru: Noten zur Literatur. 31. 10.

Stephen Burt: What Is This Thing Called Lyric? + Jonathan Culler: předmluva k českému překladu Teorie lyriky (viz soubory) 14. 11. M.

K. Blasing: Lyric Poetry, Introduction, s. 1-24. 5. 12.

M. K.

Blasing pokračování - úvod plus první kapitola 19. 12. A.

Badiou: Věk básníků (in: Manifest za filosofii a jiné texty) plus Derrida: Co je poesie: https://www.academia.edu/1743043/Jacques_Derrida_Psyche_and_Che_cos%C3%A9_la_poesia (lze najít zde, doplním ještě sken) 9. 1.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář bude věnován pordobnému čtení vybraných teoretických textů k terorii poezie. Je koncipován jako náročnější kurs pro magisterské a doktorské studium.

Seminář se koná 1 za 2 týdny.