Charles Explorer logo
🇬🇧

Man on an Island. Robinson Crusoe and his Followers

Class at Faculty of Arts |
ABO700266

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář bude postupovat v zásadě chronologicky od topos ostrova ve starší literatuře, přes předchůdce a kontext Defoeova robinsona až po podoby tématu v moderní a současné literatuře.

Na prvním semináři zahájíme předběžnou analýzou tématu a postupně prvními dvěma body programu. Prosím zájemce, aby uvažovali o relevantních textech, zejména těch, které nejsou uvedeny v seznamu literatury. 17. 10. Rousseau Sny/Dumy samotářského chodce (viz literatura), plus Sebald k Rousseauovi (viz literatura); v souborech text o Selkirkovi a báseň W. Szymborské 24. 10. Verne, Wells a robinsonády 19. století, přehled a kritický pohled 31. 10. G. Deleuze: Příčiny a důvody pustých ostrovů - studie; Saint-John Perse: cyklus Obrazy pro Crusoea [1904]; Elizabeth Bishopová: Crusoe in England [1971], český překlad viz bibliografii; Szymborska: Utopie. na seminář prosím přečtěte uvedené texty (údaje v bibliografii), většina je v souborech; měla by proběhnout doskuze o probrané látce na základě Deleuzova textu; pak bychom se podívali na básně, které čerpají z motivů "robinsonád" 7. 11. pokračování diskuze o básních, Jean Giraudoux:  Zuzanka a Tichý oceán; texty z časopisu Plav - průběžně 14. 11. Adolfo Bioy Casares: Morelův vynález; D. H. Lawrence: Muž, který miloval ostrovy (viz soubory) 21. 11. William Golding, Pán much; texty z časopisu Plav - průběžně 28. 11. - seminář se nekoná, budu na konferenci 4. 12. Michel Tournier: Pátek, aneb, Lůno Pacifiku. 11. 12. J. M. Coetzee,  Ďabiel DeFoe + N. Gordimerová: povídka Pátkova šlépěj (česky in: Pátkova šlépěj, Praha 1989), plus Coetzee - 2 eseje (naskenované). 18. 12. Andy Weir: Marťan (The Martian, 2011) 9. 1. 2020 - texty podle domluvy, závěrečná diskuze a "mapa ostrova"    

Základní tematické okruhy 1. ostrovy ve starší tradici: Platónova Atlantida a další. 2. zprávy o trosečnících před Robinsonem, 3. Robinson Crusoe, četba a analýza románu, 4. 18. a 19. století: robinsonády u autorů jako J. Verne, H. G. Wells ad., 5. 20. století, zejména ve své druhé polovině přijímá Robinsona spíše polemicky, dekonstruuje jeho koloniální pozadí, přináší feministická čtení apod.; vybraní autoři: Golding, Tournier, Coetzee, Kundera ad., 6. Robinson Crusoe v poezii - Saint-John Perse, Elizabeth Bishopová 7. v průběhu semináře dojde také na teoreticky zaměřené texty a interpretace a českou recepci tématu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Defoeův román Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoe námořníka z Yorku vyšel právě před 200 lety. Během této doby se stal jedním z klíčových vyprávění západní literatury a kultury.

Seminář by měl připomenout tento román, zabývat se jeho předchůdci a vůbec přítomností ostrova v západním písemnictví. V další části semináře bychom se podívali na texty, které na Defoea navazují, ať už v intencích původního příběhu (zejména v 19. století) nebo polemickým a dekonstruktivním způsobem ve století 20.