Charles Explorer logo
🇬🇧

Roland Barthes

Class at Faculty of Arts |
ABO700270

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předběžný program:

Smrt autora 3. 10. úvod. „Smrt autora“ - četba a intepretace 10. 10. Smrt autora a Jakobsonův model šesti funkcí jazyka (Jakobson: Lingvistika a poetika) 10. 10. Myšlenkové rámce: strukturalismus, marxismus, Hegel 17. 10.  Nereflektovaně historiografický exkurz: životopis Rolanda Barthesa a kontext doby

Mytologie: 31. 10. – jednotlivé studie Mytologií 7. 11. – „Mýtus dnes“ jako první systematický výklad Barthesova strukturalismu. Operace zdvojení.  Zrod mýtu.

Strukturalismus jako program a metoda 14. 11. Základy sémiologie jako „učebnice“ 21. 11. Kritika a pravda – posun dimenze 28. 11. Geneze Barthesova strukturalismu – Essais critiques (francouzsky) 5.12.  Système de la Mode (francouzsky) 12. 12. Říše znaků 19. 12. Sade, Fourier, Loyola 9. 1. Bilance, diskuse

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se bude – v rámci metodologické schůdnosti takového přístupu – monograficky zabývat Rolandem Barthesem jako autorem několika ucelených strukturalistických a poststrukturalistických teorií. V rámci základní periodizace Barthesovy tvorby nabídne vhled do hlavních témat a zejména možnost relativně soustředěné četby klíčových textů a následné diskuse o nich.

Kurz je koncipován jako dvousemestrální. Těžištěm zájmu v zimním semestru bude Barthesova cesta k pojetí strukturalismu, jeho způsob práce s klíčovými pojmy (řeč, znak, mýtus, promluva) a teoretické zázemí v marxismu, hegelianismu a lingvistickém strukturalismu. Východiskem celého kurzu bude Barthesův text „Smrt autora“. Snaha pochopit jeho genezi a konotace bude pak osou bádání v zimním semestru.

V letním semestru bude navazovat kurz zaměřený na více na „poststrukturalistické“ texty a operaci podrývání struktury při jejím udržování (S/Z, „Efekt reálného“, Rozkoš z textu, Fragmenty milostného diskurzu, Roland Barthes o Rolandu Barthesovi, Světlá komora).