Charles Explorer logo
🇬🇧

The Contemporary Czech Prose

Class at Faculty of Arts |
ABO700271

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměří na problematiku soudobé české prózy, jádro budou tvořit texty vydané zhruba v posledních 3 až 5 letech. Kurz se bude soustředit především na jejich čtení a analýzu, vedle toho se bude zabývat i reflexí současné literatury.