Charles Explorer logo
🇬🇧

Interpretation of World Literature Works for Secondary Education

Class at Faculty of Arts |
ABO700275

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

Co je a co není interpretace

Hranice a možnosti interpretování

Interpretační praxe, interpretační dovednosti

Učit interpretací a učit interpretaci

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Účastníci kurzu Interpretace děl světové literatury pro středoškolskou výuku se společně pokusí si na malém vzorku krátkých textů dle vlastní volby vytvářet či upevňovat vlastní interpretační strategie, postupy a metody – a to jednak se zřetelem na pluralitu interpretačních přístupů (a čtenářských názorů), jednak s ohledem na školní aplikaci. Klást si proto budeme jak otázku „jak si dílo interpretuje učitel“ tak otázku „jak navést k vlastní a skutečné interpretaci studenty“.

Obě perspektivy budou v semináři také propojeny, a to v prezentacích, oponentuře a diskusi vlastních vytvořených materiálů (např. interpretačních map), které mají potenciál být středoškolským žákům při interpretování textu oporou a průvodcem (tyto výstupy bude možné zařadit do učitelského portfolia účastníků). Konkrétní náplň semináře (zejm. texty, které budeme mít chuť číst a diskutovat) se tak bude do velké míry odvíjet od možností a zájmu přihlášených studentů.