Charles Explorer logo
🇬🇧

Role of Worksheets at Literary Education and their Forms

Class at Faculty of Arts |
ABO700276

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

1.       Pracovní list a výukové cíle

2.       Součásti pracovního listu a konstrukce úloh, výběr literárního textu

3.       Podoby pracovního listu:           a.       Pracovní list jako nástroj pro studentskou přípravu           b.       Pracovní list jako podpůrný materiál           c.       Pracovní list jako nástroj evaluace           d.       Pracovní list u ústní zkoušky společné části maturit

4.       Pracovní list – použití v praxi

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Povinně volitelný seminář si klade za úkol a) představit a prověřovat různé podoby pracovních listů a rozmanité možné účely jejich použití v literární výuce, b) dát prostor k vyzkoušení různých způsobů zacházení s literárními texty k didaktickým účelům a c) společně reflektovat vlastní tvorbu didaktického materiálu i jeho použití v praxi.