Charles Explorer logo
🇬🇧

Culture and Politics – Selected Texts and Problems of the Second Half of the 20th Century II

Class at Faculty of Arts |
ABO700279

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obtížně dostupné tituly či pasáže budou zpřístupněny přes elektronické úložiště.

Základní koncepty 1) Ideologie: Eagleton, Terry: Ideology. An introduction, New York / London Verso 2007, zejm. s. 1–31. 2) Politika interpretace: Hogan, Patrick Colm: The Politics of Interpretation, Oxford UP: New York 1990, zejm. s. 1–27. 3) Propaganda: Jowett, Garth S.; O'Donnell, Victoria: Propaganda & Persuasion, Sage: Los Angeles 2012, 5. vyd., s. 13–37. 4) Ezopský jazyk, autocenzura: Loseff, Lev: On the Beneficence of Censorship. Aesopian Language in Modern Russian Literature, přel. Jane Bobko, Otto Sagner: München 1984. Výňatek jako Losev, Lev: Ezopský jazyk jako literární systém, přel. Stefan Segi, in: Nebezpečná literatura. Antologie z myšlení o literární cenzuře, ed. Tomáš Pavlíček, Petr Píša, Michael Wögerbauer, Host: Brno 2013, s. 251–284. 5) Salminen, Esko: The Silenced Media. The Propaganda War between Russia and the West in Northern Europe, přel. Jyri Kokkonen, St. Martin’s: New York 1999, zejm. s. 1–17.

Jan Lukeš a Prozaická skutečnost 6) Lukeš, Jan: Prozaická skutečnost, Mladá fronta: Praha 1982, úvodní kapitola, doslov a paratexty. 7) Rzounek, Vítězslav: Záloha na polemiku? Nad jednou literárně kritickou prací, ale nejen nad ní [kritika doslovu Milana Blahynky ke knize Jana Lukeše Prozaická skutečnost], Rudé právo 63, č. 276 (20. 11.), 1982, s. 5.

Doplňující: Janoušek, Pavel: Spor o Lukeše. Kapitola z historie české literární kritiky počátku osmdesátých let, in: Normy normalizace (sborník referátů z literárněvědné konference 38. Bezručovy Opavy, 11.–13. 9. 1995), Ústav pro českou literaturu / Slezská univerzita, Praha/Opava 1996, s. 82–90. Lukeš, Jan: Tahle společnost stůně na to, že nemá vzory... (rozhovor Miroslava Balaštíka s J. L.), Host 20, č. 3, 2004, s. 5–13. Peterka, Josef: Kniha vážných rozporů, falešných východisek, Tvorba, č. 44, 1982, Kmen, s. 4.

Jaroslav Čejka a Milan Jungmann o Milanu Kunderovi 8) Čejka, Jaroslav: Kýč třetí generace. O jednom románu, ale nejen o něm, Tvorba, č. 3 (20. 1.), 1988, s. 3, též Z dějin českého myšlení o literatuře 4, 1970–1989, ed. Michal Přibáň, Ústav pro českou literaturu AV ČR: Praha 2005, s. 348–353. 9) Jungmann, Milan: Kunderovské paradoxy, in: Cesty a rozcestí, Londýn 1988; původně Obsah 20, č. 77, 1986, 135–162, též in: Z dějin českého myšlení o literatuře 4, 1970–1989, ed. Michal Přibáň, Ústav pro českou literaturu AV ČR: Praha 2005, s. 312–338.   

Výchozí text: Kundera, Milan: Nesnesitelná lehkost bytí, Tympanum: Praha 2018.

Doplňující: Čejka, Jaroslav: Jaroslav Čejka (rozhovor Davida Webera s J. Č.), in: Vítězové? Poražení? Životopisná interview. II. díl. Politické elity v období tzv. normalizace, ed. Miroslav Vaněk a Pavel Urbášek, Prostor: Praha 2005, s. 9–74. Jungmann, Milan: Kunderovi obránci v ofsajdu, Literární noviny 17, č. 48 (27. 11.), 2006, s. 11.

Honzíkova cesta 10) Moučková, Miroslava: Jak se cenzurují knihy, Haló noviny 6, č. 33 (8. 2.), 1996, s. 5. 11) Petráček, Zbyněk: Postmoderní Honzík v postdružstevním světě. I dnes jsou spisovatelé ochotni převyprávět svá díla, Respekt 17, č. 20, 1996, s. 2. 12) Toman, Jaroslav: Spor o Říhu aneb Jak Honzík o družstvo přišel, Tvar 7, č. 15, 1996, s. 5–6. 13) Josef Poláček: Maločeská cenzura Honzíkovy cesty, Obrys–Kmen 4, 1998, č. 14, s. 1–2. 14) Krystyna Wanatowiczová: Cenzura pro děti 21. století, Týden 9, 2002, č. 45, s. 36–41.

Výchozí texty: Říha, Bohumil: Honzíkova cesta, SNDK: Praha 1956, 2. vydání; Albatros: Praha 1985, 20. vyd.; Axióma: Praha 1991, 21. vyd.

Doplňující: Stejskal, Václav: Moderní česká literatura pro děti, Státní nakladatelství dětské knihy: Praha 1962. Heřman, Zdeněk: Bohumil Říha. Mozaika namísto monografie, Státní nakladatelství dětské knihy: Praha 1968. Vavrušková, Zdeňka: Má se literatura pro děti a mládež upravovat?, diplomová práce, Filozofická fakulta MU, Brno 2006 – srovnání verzí textu. Segi, Stefan: Honzíkova cesta za cenzurou a politickou korektností. Regulace na poli literatury pro děti a mládež, in: M. Wögerbauer, P. Píša, P. Šámal, P. Janáček a kol: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře. 1749–2014. II. díl.,  Academia: Praha 2015, s. 1495–1507.

Kultura a neoliberalismus 15) František Mikš: Kulturní politika a její evropská a česká dilemata, Kontexty 7, č. 2, 2015, s. 21–24. 16) Tomáš Drobný: Kultura na okraji politického zájmu, Kontexty 7, č. 2, 2015, s. 25–30. 17) Ladislav Jakl, Václav Klaus, Jiří Weigl: Polemika o kulturní politice – je to spor o kulturu nebo o peníze daňových poplatníků? Kontexty 7, č. 4, 2015, s. 51–56.

Polemika J. Topol vs. trojice autorů 18) Topol, Jáchym: O nicotě a ponižování. Rozhovor s Jáchymem Topolem, Právo, Salon, 21. 6. 2017. 19) Reakce Ladislava Jakla, Václava Klause a Jiřího Weigla: Smí spisovatel Topol napsat román Citlivý člověk?

Autenticita 20) Grebeníčková: Události, Kritická příloha Revolver Revue 2, č. 4, 1996, s. 52–57. 21) Špirit, Michael: Výpovědi, které měly zůstat utajeny, Kritická příloha Revolver Revue 2, č. 4, 1996, s. 68–72. 22) Bílek, Petr A.: Možnosti „já“: Autenticita, autobiografie, autorský obraz, Tvar 7, č. 14, 1996, s. 8.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V kursu se budeme věnovat různým formám a projevům ideologie, politiky, propagandy, cenzury a autocenzury, a to na vybraných textech literární vědy, kritiky a kulturní publicistiky z osmdesátých a devadesátých let minulého století, s přesahem do roku 2015.

Prizmatem, jímž budeme na texty pohlížet, budou koncepty ideologie (T. Eagleton), politiky a politické interpretace (P. C. Hogan), propagandy (G. Jowett a V. O'Donnellová) a (auto)cenzury (E. Salminen, L. Losev). Zaměříme se na strategie psaní, jakými autoři reagovali na panující „poměry“ v kultuře; dotkneme se témat jako vnitřní přerod, prozření, dogmatismus, oportunismus, autoritářství, svoboda slova a názoru, cenzura tichem, ekonomická cenzura ad. Zároveň zasadíme texty do kontextu institucionálního fungování literatury a kultury v dané době.

Kurs je pokračováním z letního semestru 2018/2019, ale je možné ho navštěvovat i bez účasti na první části. Zopakujeme a rozšíříme teoretický úvod a s malým překryvem budeme pokračovat v tématech, na která se nedostalo.