Charles Explorer logo
🇬🇧

The Forms of Contemporary (Literary) Criticism: Topics, Magazines, Possibilities

Class at Faculty of Arts |
ABO700280

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář bude věnován současným kulturním časopisům a jeho cílem je debata o různých podobách literární kritiky, s nimiž se budeme průběžně seznamovat – jak z hlediska žánru, stylu, kritérií, ale také kupříkladu s ohledem na teoretické a ideové zázemí autorů, kontext periodika atd. Nebudeme přitom sledovat jen texty recenzní, ale také třeba texty metakritické a bilanční, protože se ukazuje, že literární kritika se nedefinuje pouze konkrétními hodnotícími výkony v daných rubrikách, ale často „migruje“ do méně očividných či návodných kontextů.

Jde tedy především o otevřený, diskusní seminář, a přestože předkládám určitou předpokládanou podobu programu, finální program může také odrážet čtenářské preference a zájmy účastníků. Začneme obecným seznámením s českým publikačním prostorem a následně se budeme zabývat konkrétními vybranými tématy. U řady z nich se také nabízí možnost komparativní perspektivy: řada témat v českých kulturních časopisech je globální, objevují se překlady ze zahraničních serverů, mezinárodní spolupráce atp.

Cílem je se na pozadí rozborů jednotlivých textů v časopisech i na internetu zamýšlet nad tím, k čemu vlastně literární kritiku dnes (navíc jako studenti filologického oboru) potřebujeme, zdali nás v podobě, v jaké se s ní můžeme v Čechách setkávat, oslovuje, orientuje a proč tomu tak je, respektive není.

Užší předvýběr periodik:

A2 + A2larm

Host + H7O

Tvar + Ravt

Literární noviny + Biblio

Revolver Revue + Bubínek Revolveru