Charles Explorer logo
🇬🇧

The year 1989 in literary journals (Tvorba, Kmen)

Class at Faculty of Arts |
ABO700281

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Požadavky pro získání atestu: 1) aktivní účast na semináři (předpokládající kritickou četbu zadaných textů a schopnost o nich diskutovat)2) stručná prezentace vybraného tématu - představení polemiky, charakteristika daného periodika (Tvorba, Kmen ad.) apod.3) závěrečné kolokvium - "kulatý stůl", souhrnná krátká prezentace vlastního stanoviska, co byla kritika 1989 a k čemu směřovala...4) povolené jsou maximálně 3 absence

Charakteristika kurzu:

Seminář je určen pokročilejším studentům bakalářského studia a studentům navazujícího magisterského. Ústředním tématem kurzu je rok 1989 v literární kritice publikované na stránkách svazových týdeníků Tvorba a Kmen s přesahem k dalším kulturně-historickým událostem týkajícím se nejen daného roku. Cílem společného čtení bude zachytit proměny metakritického jazyka i témata tehdejší oficiální literární kritiky a její schopnost reagovat na postupné otevírání se kritického prostoru. Hlavní sledovaný pramen (texty z časopisů Tvorba a Kmen) budou doplňovat materiály a polemické texty z jiných periodik (Zemědělské noviny, Rovnost, Lidové noviny atd.)  

Okruhy:

- konec osmdesátých let a začátek devadesátých let 20. století - kritická reflexe literárního života - kritika x literární publicistika- významné kritické osobnosti, návrat autorů x generace etablovaných kritiků x mladší kritická generace a její místo v diskuzi o kritice- svazové periodikum x deníky (Zemědělské noviny, Rovnost) x exilové časopisy- listopad 1989 - a co bylo poté x současná literární kritika