Charles Explorer logo
🇬🇧

Building digital literacy skills

Class at Faculty of Arts |
ABO700285

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Digitální gramotnost jako vzdělávací oblast: vymezení a seznámení se základními dokumenty;

Digitální kompetence učitele a žáka;

Digitální technologie jako prostředek rozvoje kritického a kreativního myšlení;

Digitální identita v digitálním světě; bezpečnost, legálnost, etičnost práce s technologiemi; digitální občanství;

Sociální sítě: téma, nástroj, nebo prostředí výuky?

Digitální zdroje a nástroje pro výuku;

Využití nástrojů umělé inteligence při výuce (generování textu, obrázků, zvuku) - příležitosti a rizika;

Nástroje pro distanční výuku;

Digitální prezentace učitele a školy;

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se věnuje budování digitální gramotnosti ve školách, z různých úhlů pohledu zkoumá možnosti a meze zapojení digitálních technologií a umělé inteligence ve výuce (nejen) českého jazyka. Seminář je určen pro studenty učitelských programů a je prakticky zaměřený. V rámci semináře budou prakticky využívány digitální technologie. BYOD (Bring Your Own Device).

V případě náhlého zhoršení epidemiologické situace bude seminář možno absolvovat plně distančně.

Study programmes