Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Language of Czech Children Living Abroad

Class at Faculty of Arts |
ABO700287

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.     Vícejazyčnost v rodině (definice a druhy bilingvismu, „rodinná jazyková politika“, gramotnost v obou jazycích) 2.     Úvod do češtiny v zahraničí (historie a současnost českých škol v zahraničí, pojetí češtiny na školách v zahraničí) 3.     Výuka češtiny a české kultury pro děti v zahraničí (teorie a praktická práce s materiálem)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studenti se blíže seznámí s pojmem bilingvismus v kontextu rodiny a lépe porozumí jazykové situaci českých a poločeských rodin v různých částech světa. Zjistí, s jakými výzvami se rodiny potýkají a jaké strategie volí u dětí od nejranějšího věku až po teenagery.

Následně se budou teoreticky i prakticky zabývat výukou češtiny v zahraničí a dostupnými materiály. Obeznámí se se zkušenostmi vyučujících českých žáků v zahraničí. Vedoucí semináře dále představí materiály, které bývají k výuce stanoveny školou v České republice. Studenti se naučí vzhledem k cílové skupině pracovat s materiály tak, aby byla výuka smysluplná a ve správné posloupnosti. Naučí se, jaká cvičení využívat, jaká transformovat a jaká vynechat.

Seminář se bude odehrávat online přes Zoom s výjimkou 24. 2. (druhý seminář), kdy se uskuteční naživo v místnosti č. 417.