Charles Explorer logo
🇬🇧

How to Create a Language Corpus

Class at Faculty of Arts |
ABO700289

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Termín prvního setkání: úterý 8. 10. 2019, 15:50–17:20, m. č. 303 (hlavní budova FF UK).

Témata:

- jazykové korpusy a jejich využití

- seznámení s možnostmi systému TEITOK, porovnání s vyhledávačem KonText 

- příprava textu, přepis, anotace, opravy

- metadata, obraz a zvuk

- hledání v korpusu

- přizpůsobení a správa systému

Výuka bude probíhat formou tří prezenčních setkání a následně zpracovávání jazykových textů podle zadání

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studenti se v semináři naučí pracovat s jazykovými texty a korpusovými nástroji tak, aby byli schopni budovat vlastní korpusy pro své badatelské nebo pedagogické potřeby.