Charles Explorer logo
🇬🇧

Analysis of child communication transcripts

Class at Faculty of Arts |
ABO700291

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus:

1.      hodina: všeobecné představení korpusů dětského jazyka

2.      hodina: stručné představení CHATu (kódovacího systému pro přepis nahrávek dětské komunikace) a představení Notepadu++ jako nástroje pro prohledávání přepisů (pomocí regulárních výrazů)

3.      hodina: podrobné provedení CHATem; zadání úkolu na přepis

4.      hodina: společná kontrola přepisů, které studenti odevzdají před touto hodinou, + představení a rozdělení témat

5.      –

13. hodina: průběžná práce na výzkumných tématech doma nebo na seminářích, konzultace   Přesné rozvržení hodin na začátku semestru se může upravit podle podílu studentů, kteří již absolvovali seminář v ZS.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Anotace: Seminář demonstruje na praktickém materiálu postupy a metody využívané při analýze dětského jazyka a jazykového vývoje. Soustředí se na analýzu přepisů spontánní nebo elicitované jazykové komunikace za využití existujících korpusů dětské češtiny.

Seminář bude mít projektový charakter, na začátku budou zadány otázky a jevy, které budou studenti v korpusech vyhledávat a analyzovat. Budou demonstrovány technické pomůcky pro analýzu přepisů (volně dostupné textové editory, využití regulárních výrazů).