Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading: Theory, Practice, Reflection

Class at Faculty of Arts |
ABO700292

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata semináře: 06.10.2021: Čtení: teorie, praxe, reflexe – úvod (Jana Segi Lukavská & Anežka Kuzmičová) 13.10.2021: Čtení obrazu a textu (Jana Segi Lukavská) 20.10.2021: Digitální revoluce? (Anežka Kuzmičová) 27.10.2021: ZRUŠENO Z DŮVODU KONFERENCE 03.11.2021: Čtenář jako konstrukt (Jana Segi Lukavská) 10.11.2021: Host: Eliška Härtelová (Jana Segi Lukavská & Anežka Kuzmičová) 24.11.2021: Čtení pro akademickou praxi (Anežka Kuzmičová) 01.12.2021: Proměny kultury a žánru (Jana Segi Lukavská) 08.12.2021: Přenos životní zkušenosti text svět (Anežka Kuzmičová) 15.12.2021: Čtenáři-začátečníci a jejich vývoj (Jana Segi Lukavská) 22.12.2021: Sociální rozměry čtení (Anežka Kuzmičová)  05.01.2022: Klauzurní práce (Jana Segi Lukavská & Anežka Kuzmičová)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz Čtení: teorie, praxe, reflexe se zaměřuje na otázky, jak probíhá proces čtení, jak tento proces ovlivňuje materiál (tištěná, digitální kniha, e-kniha) nebo žánr, jaké kompetence při čtení využíváme (nebo získáváme), nakolik jde o činnost individuální či nakolik ji ovlivňuje naše bezprostřední okolí a společnost. V seminární četbě budou zastoupeny různé oborové (literatura, pedagogika, sociální a kognitivní vědy) a metodologické přístupy k bádání o čtení (teorie, experimentální a kvalitativní výzkum, statistická šetření). Budeme kombinovat několik typů činností: nebudeme pouze diskutovat nad vybranými odbornými a beletristickými texty, ale budeme se také zamýšlet nad tím, jak čteme my sami. Kurz bude veden dvěma vyučujícími, které akcentují různé teoretické i praktické problémové okruhy. V centru zájmu přitom nebudou stát pouze tzv. modeloví čtenáři a čtení „akademické“; chceme vytvořit prostor pro reflexi čtení neliterárních textů, čtení pro vlastní potěšení, čtení v každém věku. Seminář otevíráme všem zájemcům z řad studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia, ale doporučujeme ho obzvláště budoucím učitelům – pokud se totiž naučíte uvažovat a komunikovat o tom, jak sami čtete, budete ke čtení lépe umět podněcovat své okolí. Kurz ovšem není primárně didaktický. Jeho cílem je spíše poskytnout účastníkům podmínky pro hlubší reflexi procesu čtení, a to i u mladších čtenářů.

V případě nuceného přechodu na distanční formu bude kurz realizován kombinací výuky synchronní (telekonference) a asynchronní (skupinové a individuální písemné vstupy v prostředí Moodle). Kurz již touto formou dvakrát úspěšně proběhl v roce 2020.

Pro všechny scénáře výuky je zásadní, aby se studenti zapsali do kurzu i v prostředí Moodle, kde bude mj. k dispozici většina studijních materiálů. Odkaz na kurz (platforma Moodle 2): https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3047