Charles Explorer logo
🇬🇧

Critical Literacy

Class at Faculty of Arts |
ABO700294

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je seznámit se s podstatnými rysy kritického čtení textů a získat přímou zkušenost s přípravou výuky zaměřené na rozvoj schopnosti kriticky číst. Jádrem práce v semináři je výběr vhodného textu, jeho zpracování pro potřeby výuky zaměřené na rozvoj dovednosti kriticky číst, příprava a realizace modelové vyučovací hodiny na tomto základě.