Charles Explorer logo
🇬🇧

Language and linguistics from laymen point of view

Class at Faculty of Arts |
ABO700295

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz nabízí exkurz do obsáhlého tématu vztahu laických mluvčích k jazyku jako takovému a lingvistice jakožto oboru jeho zkoumání. Na teoretickém základě věnovaném postojům k jazyku a roli běžných uživatelů jazyka v jeho případné kodifikaci budeme na vybraném materiálu diskusí sledovat názory laiků, preference a argumentaci k tématům hodnoty národního jazyka, jeho výuce a potřebě a možnostem jeho regulace, resp. kodifikace.

Jádrem první poloviny kurzu tak bude nejen četba a analýza odborné literatury, ale zejména společná reflexe onoho pohledu laiků. V druhé polovině pak vycházejíce z této reflexe společně sestavíme a provedeme co možná nejrozumnější dotazníkový výzkum postojů k češtině u žáků středních škol (případně druhého stupně základních škol). Všichni, kdo budou kurz navštěvovat, budou aktivně sbírat data a posléze je vyhodnocovat. Výsledkem zpracovaných dat pak bude společný článek, zapojení do jeho tvorby už bude nepovinné.

Předpokladem pro navštěvování kurzu je ochota a odvaha diskutovat a zároveň schopnost nepřehlušit názory druhých.