Charles Explorer logo
🇬🇧

Ten Great Stories: Essencials of Prose Fiction Interpretation

Class at Faculty of Arts |
ABO700296

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Po uvedení do problematiky interpretace povídky (1. a 2. seminář) bude jádrem semináře praktická interpretace jedné povídky každý týden (povinnost, že danou povídku přečtou všichni účastníci kurzu, je stanovena zcela bezpodmínečně). Dvoučlenné týmy pro tuto interpretaci nabídnou základní teze, tedy nosné, produktivní interpretační "objevy" a podněty, které se budou snažit interpretačně postihnout co nejvíc narativních, tematických a stylových rysů a usilovat o komplexní zachycení všech podstatných rysů dané povídky. Poté se na text dané povídky zaměří kolektivní seminární diskuse, která budde nabídnuté teze rozvíjet, vyvracet či hledat produktivní cesty, které vstupní prezentace nenabídla.

Soupis povídek:

Edgar Allan Poe: Zánik domu Usherů (1839)

Nikolaj Vasiljevič Gogol: Plášť (1842)

Jan Neruda: U tří lilií (1876)

Ambrose Bierce: Případ na mostě přes Soví řeku (1890)

Arthur Conan Doyle: Strakatý pás (1892)

Anton Pavlovič Čechov: Dáma s psíčkem (1899)

Gustav Meyrink: G. M. (1913)

Franz Kafka: Proměna (1915)

Ernst Hemingway: Indiánský tábor (1924)

Ivan Bunin: Úžeh (1925)

H. P. Lovecraft: Barva z kosmu (1927)

Milan Kundera: Falešný autostop (1965)

Jorge Luis Borghes:  Evangelium podle Marka (1970)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je míněn jako elementární uvedení do interpretace vyprávění se zaměřením na povídkovou podobu vyprávění. Měl by poskytnout základní naratologické kategorie, o jejichž užití si jednotlivé povídky říkají, a směřovat ke schopnosti skrze popis a analýzu povídkového narativu umět postihnout i tematické uspořádání povídky.